Ruokapoliittinen selonteko – #ruoka2030

Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja.

Kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kannattava ruokajärjestelmä.
Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö.


Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti kotimaisen ruuantuotannon kilpailukykyä, vastuullisuutta, markkina- ja kuluttajalähtöisyyttä ja riittävyyttä huoltovarmuuden näkökulmasta arvioidaan keväällä 2017 eduskunnalle annettavassa ruokapoliittisessa selonteossa.

Ruoka2030 - ruokapoliittisen selonteon päivitetty aikataulu

 • Lausunnoille lähetetty ruokapoliittinen selonteko
 • Lausuntokierros päättyi 28.10. – lausuntoja tuli vielä marraskuussa
 • Lausuntojen läpikäynti marraskuusta alkaen. Lausuntojen perusteella odotetaan Elintarvikeketjun kilpailukykytutkimuksen valmistuvan 31.12.2016 mennessä
 • Elintarvikeketjun kilpailukykytutkimus -seminaari 19.1.2016
 • Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä 24.1.2017
 • Valtioneuvoston yleisistunto helmikuussa 2017, jonka jälkeen selonteko eduskunnalle
 • Eduskunnan lausunto
 • Toimeenpanosuunnitelma ja toteutumisen seuranta
 • Seminaari keväällä 2017, ohjelma ja ajankohta tarkentuvat, kun selonteko on hyväksytty eduskunnassa.

Valmistelun vaiheet vuonna 2015-2016

Selonteon aihealueina ovat esimerkiksi:

 • kilpailukyky: vienti, vastuullisuus, laatu, joukkoruokailu mukaan lukien hankinnat, ruokakasvatus, luomu, lähi- ja luonnontuotteet, koordinaatio
 • tutkimus ja kehitys
 • ympäristö ja ilmastonmuutos – uhka ja mahdollisuus
 • ruoka ja terveys
 • maatalouspolitiikka kotimaisen ruuantuotannon mahdollistajana
 • ruokaturva ja huoltovarmuus

Uusi selonteko korvaa aiemman ruokapoliittisen selonteonelintarviketurvallisuusselonteonruokaketjun toimenpideohjelman ja Huomisen ruoka - esitys kansalliseksi ruokastrategiaksi -asiakirjan.

Tutustu myös

ruokapolitiikka maa- ja metsätalousministeriössä

Lisätietoja

Anna-Leena Miettinen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162409