Ruokapoliittinen selonteko – #ruoka2030

Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja.

Kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kannattava ruokajärjestelmä.
Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö.

Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti kotimaisen ruuantuotannon kilpailukykyä, vastuullisuutta, markkina- ja kuluttajalähtöisyyttä ja riittävyyttä huoltovarmuuden näkökulmasta arvioidaan syksyllä 2016 eduskunnalle annettavassa ruokapoliittisessa selonteossa.

Lähetä ideoita ja terveisiä ruokapoliittisen selonteon valmistelijoille!

Valmistelun vaiheet:

Selonteon aihealueina ovat esimerkiksi:

  • kilpailukyky: vienti, vastuullisuus, laatu, joukkoruokailu ml. hankinnat, ruokakasvatus, luomu, lähi- ja luonnontuotteet, koordinaatio
  • tutkimus ja kehitys
  • ympäristö ja ilmastonmuutos – uhka ja mahdollisuus
  • ruoka ja terveys
  • maatalouspolitiikka kotimaisen ruuantuotannon mahdollistajana
  • ruokaturva ja huoltovarmuus

Uusi selonteko korvaa aiemman ruokapoliittisen selonteonelintarviketurvallisuusselonteonruokaketjun toimenpideohjelman ja Huomisen ruoka - esitys kansalliseksi ruokastrategiaksi -asiakirjan.

Tutustu myös

ruokapolitiikka maa- ja metsätalousministeriössä

Lisätietoja

Anna-Leena Miettinen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162409