Ruokapoliittinen

selonteko – #ruoka2030

Maailman parasta ruokaa – Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja.


Elintarvikkeiden kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kannattava ruokajärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- sekä opetustyö. Alan markkinointi- ja vientiosaaminen on hyvällä tasolla. Suomi on vahva korkealaatuisten ja turvallisten elintarvikkeiden ja elintarvikeosaamisen vientimaa.


Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti kotimaisen ruuantuotannon kilpailukykyä, vastuullisuutta, markkina- ja kuluttajalähtöisyyttä ja riittävyyttä huoltovarmuuden näkökulmasta arvioidaan keväällä 2017 eduskunnalle annetussa ruokapoliittisessa selonteossa.

 

Osallistu verkkoriiheen ja vaikuta Ruoka2030-selonteon toimeenpanoon!

Osoitteessa http://mmm.fi/ruoka2030/verkkoriihi on käynnistynyt kaikille avoin verkkokysely, jolla kerätään ajatuksia ja näkemyksiä siitä, miten Ruoka2030-selonteon toimeenpanoa kannattaisi käytännössä edistää.

Vastaaminen kestää vain noin 15 minuuttia, ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme upeaa kirjapalkintoa. Kysely on avoinna 23.5. asti.

 

 

Ruoka2030 - ruokapoliittisen selonteon päivitetty aikataulu

 • Seminaari keväällä 2017 (ohjelma ja ajankohta tarkentuvat)
 • Maa- ja metsätalousministeriö laatii suunnitelman selonteon toimeenpanosta ja toteutumisen seurannasta
 • Ruokapoliittisen selonteon lähetekeskustelu eduskunnassa 1.3.2017. Selonteko lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
 • Ruokapoliittinen selonteko valtioneuvoston yleisistuntoon 9.2.2017
 • Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä 24.1.2017
 • Elintarvikeketjun kilpailukykytutkimuksen julkaisu seminaarissa 19.1.2017
 • Lausuntokierros päättyi 28.10.2016 – lausuntoja tuli vielä marraskuussa
 • Ruokapoliittinen selonteko lausunnoille syksyllä 2016

Valmistelun vaiheet vuonna 2015-2016

Selonteon aihealueina ovat esimerkiksi:

 • kilpailukyky: vienti, vastuullisuus, laatu, joukkoruokailu mukaan lukien hankinnat, ruokakasvatus, luomu, lähi- ja luonnontuotteet, koordinaatio
 • tutkimus ja kehitys
 • ympäristö ja ilmastonmuutos – uhka ja mahdollisuus
 • ruoka ja terveys
 • maatalouspolitiikka kotimaisen ruuantuotannon mahdollistajana
 • ruokaturva ja huoltovarmuus

Uusi selonteko korvaa aiemman ruokapoliittisen selonteonelintarviketurvallisuusselonteonruokaketjun toimenpideohjelman ja Huomisen ruoka - esitys kansalliseksi ruokastrategiaksi -asiakirjan.

Tutustu myös

ruokapolitiikka maa- ja metsätalousministeriössä

Lisätietoja

Anna-Leena Miettinen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162409