Ruokapoliittinen selonteko – #ruoka2030

Maailman parasta ruokaa – Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja.


Elintarvikkeiden kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kannattava ruokajärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- sekä opetustyö. Alan markkinointi- ja vientiosaaminen on hyvällä tasolla. Suomi on vahva korkealaatuisten ja turvallisten elintarvikkeiden ja elintarvikeosaamisen vientimaa.


Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti kotimaisen ruuantuotannon kilpailukykyä, vastuullisuutta, markkina- ja kuluttajalähtöisyyttä ja riittävyyttä huoltovarmuuden näkökulmasta arvioidaan keväällä 2017 eduskunnalle annettavassa ruokapoliittisessa selonteossa.

Ruoka2030 - ruokapoliittisen selonteon päivitetty aikataulu

Valmistelun vaiheet vuonna 2015-2016

Selonteon aihealueina ovat esimerkiksi:

  • kilpailukyky: vienti, vastuullisuus, laatu, joukkoruokailu mukaan lukien hankinnat, ruokakasvatus, luomu, lähi- ja luonnontuotteet, koordinaatio
  • tutkimus ja kehitys
  • ympäristö ja ilmastonmuutos – uhka ja mahdollisuus
  • ruoka ja terveys
  • maatalouspolitiikka kotimaisen ruuantuotannon mahdollistajana
  • ruokaturva ja huoltovarmuus

Uusi selonteko korvaa aiemman ruokapoliittisen selonteonelintarviketurvallisuusselonteonruokaketjun toimenpideohjelman ja Huomisen ruoka - esitys kansalliseksi ruokastrategiaksi -asiakirjan.

Tutustu myös

ruokapolitiikka maa- ja metsätalousministeriössä

Lisätietoja

Anna-Leena Miettinen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162409