Ruokapoliittinen

selonteko – #ruoka2030

Maailman parasta ruokaa – Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja.


Elintarvikkeiden kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kannattava ruokajärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- sekä opetustyö. Alan markkinointi- ja vientiosaaminen on hyvällä tasolla. Suomi on vahva korkealaatuisten ja turvallisten elintarvikkeiden ja elintarvikeosaamisen vientimaa.

Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti kotimaisen ruuantuotannon kilpailukykyä, vastuullisuutta, markkina- ja kuluttajalähtöisyyttä ja riittävyyttä huoltovarmuuden näkökulmasta arvioidaan keväällä 2017 eduskunnalle annetussa ruokapoliittisessa selonteossa.

Ruoka2030 - ruokapoliittisen selonteon päivitetty aikataulu

 • Eduskunnan kannanotto 20.6.2017
 • Tulossa seminaari 4.10.2017. Lisätietoa myöhemmin.
 • Maa- ja metsätalousministeriö laatii suunnitelman selonteon toimeenpanosta ja toteutumisen seurannasta
 • Ruokapoliittisen selonteon lähetekeskustelu eduskunnassa 1.3.2017. Selonteko lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
 • Ruokapoliittinen selonteko valtioneuvoston yleisistuntoon 9.2.2017
 • Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä 24.1.2017
 • Elintarvikeketjun kilpailukykytutkimuksen julkaisu seminaarissa 19.1.2017
 • Lausuntokierros päättyi 28.10.2016 – lausuntoja tuli vielä marraskuussa
 • Ruokapoliittinen selonteko lausunnoille syksyllä 2016

Valmistelun vaiheet vuonna 2015-2016

Selonteon aihealueina ovat esimerkiksi:

 • Kilpailukyky: vienti, vastuullisuus, laatu, joukkoruokailu mukaan lukien hankinnat, ruokakasvatus, luomu, lähi- ja luonnontuotteet, koordinaatio
 • Tutkimus ja kehitys
 • Ympäristö ja ilmastonmuutos – uhka ja mahdollisuus
 • Ruoka ja terveys
 • Maatalouspolitiikka kotimaisen ruuantuotannon mahdollistajana
 • Ruokaturva ja huoltovarmuus

Uusi selonteko korvaa 

Verkkoriihi Ruoka2030-selonteon toimeenpanosta

Osoitteessa http://mmm.fi/ruoka2030/verkkoriihi oli käynnissä verkkokysely, jolla kerättiin ajatuksia ja näkemyksiä siitä, miten Ruoka2030-selonteon toimeenpanoa kannattaisi käytännössä edistää.

Kysely oli avoinna 23.5. asti.

Tutustu myös

Ruokapolitiikka maa- ja metsätalousministeriössä

Lisätietoja

Anna-Leena Miettinen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162409