Hyppää sisältöön
Media

Asetuksen (EY) N:o 852/2004 muutos (EU) 2021/382  

Kohderyhmä: Elintarvikealan valvojat ja toimijat

Keskeinen sisältö: Komission asetuksessa (EU) 2021/382 säädetään ruoka-allergeenien hallinnasta, ruoka-avusta ja elintarviketurvallisuuskulttuurista.

Säädöksen nimi: Komission asetus (EU) 2021/382 elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteiden muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ruoka-allergeenien hallinnasta, elintarvikkeiden uudelleenjakelusta ja elintarviketurvallisuuskulttuurista

Säädöksen numero: (EU) 2021/382

Säädöksen julkaisupäivä: 4.3.2021

Säädöksen soveltamispäivä: 24.3.2021 alkaen

Linkki säädökseen: