Hyppää sisältöön
Media

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 muutos: komission delegoitu asetus (EU) 2021/1374  

Kohderyhmä: Elintarvikealan valvojat ja toimijat

Keskeinen sisältö: Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/1374 säädetään vaatimuksista koskien lihaa, simpukoita, kalastustuotteita, sammakonreisiä ja etanoita sekä eläinrasvoja. Lihan osalta säädetään mm. kotieläiminä pidettävien nautojen (pois lukien biisonit), sikaeläinten ja kavioeläinten teurastuksesta alkuperätilalla sekä ruoka-apuun tarkoitetun lihan jäädyttämisestä vähittäismyynnissä. 

Säädöksen nimi: Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1374 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniavaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta

Säädöksen numero: (EU) 2021/1374

Säädöksen julkaisupäivä: 20.8.2021

Säädöksen soveltamispäivä: 9.9.2021 alkaen

Linkki säädökseen

Linkki EP ja N asetukseen (EY) N:o 853/2004, jossa on huomioitu edellä mainittu asetusmuutos ja sen oikaisu