Hyppää sisältöön
Media

Asetus koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä lausunnolle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.7.2020 9.19

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle juuri valmistuneen asetusluonnoksen koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä. Asetuksella on tarkoitus velvoittaa koiranomistajat koirien yksilölliseen tunnistamiseen ja rekisteröimiseen viranomaisrekisteriin.

Koirien pakollisella tunnistusmerkinnällä ja rekisteröinnillä pyritään ennen kaikkea ehkäisemään pentutehtailua ja laitonta maahantuontia, sekä helpottamaan irrallaan tavattujen koirien palauttamista. Joissain tapauksissa tunnistusmerkintä- ja rekisteröintipakko voisivat helpottaa myös muiden eläinsuojelutapausten selvittelyä.

 
Eläinten tunnistusmerkintä ja ajan tasalla olevat rekisteritiedot vähentäisivät oletettavasti myös löytöeläinten hoidosta kunnille aiheutuvia kustannuksia. Koirien pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti auttavat myös vaarallisten koirayksilöiden jäljittämisessä.

 
Uuden rekisterin kilpailutus, kehitystyö ja käyttöönotto vaatii vielä aikaa.  Tavoitteena on saada rekisteri  käyttöön  vuoden 2023 alkuun mennessä. Ruokavirasto tulee kilpailuttamaan hankkeen etsiessään sopivaa tahoa viranomaista avustavaan rooliin. Lainsäädännön mukainen virallinen rekisterinpitäjä olisi kuitenkin Ruokavirasto.

 
Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on jo säädetty pakolliseksi suurimmassa osassa EU:n jäsenvaltioita. Suomessa koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on tällä hetkellä vapaaehtoista. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon koiria Suomessa on, ei ole saatavissa. Voidaan kuitenkin olettaa, että suurin osa suomalaisista koirista on jo tunnistusmerkitty ja rekisteröity johonkin rekisteriin. 
Suomessa raivotautia levittävät ja vailla omistajaa olevat irtokoirat eivät aiheuta vastaavia ongelmia kuin monissa EU:n ulkopuolisissa maissa. Suomeen on kuitenkin viime vuosina tuotu jatkuvasti koiria vastoin maahantuontimääräyksiä. Ne lisäävät raivotaudin leviämisen riskiä myös meille.  

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Anssi Welling p. +358 295162151, sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi