Hyppää sisältöön
Media

Asetusluonnos suurpetojen vahinkoperusteisten poikkeuslupakäytäntöjen sujuvoittamisesta lausunnolle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.5.2024 15.59
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön esitys etenkin suurpetoja koskevien vahinko- ja turvallisuusperusteisten poikkeuslupien sujuvoittamiseksi on tänään lähetetty lausunnolle. Ministeriön maaliskuussa asettaman asiantuntijatyöryhmän valmisteluun perustuvassa luonnoksessa esitetään muutoksia poikkeusluvan edellytysten arviointiin ja poikkeuslupaa koskeviin määräyksiin, joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista.

Asetusluonnoksessa poikkeusluvan kohteena olevan suurpedon biologisia ominaispiirteitä esitetään otettavaksi luvan perusteluissa tarkemmin huomioon. Tämä koskee erityisesti suden laumakäyttäytymistä, joka eroaa muista yksin tai pentujen kanssa elävistä suurpedoista. Mikäli poikkeusluvalla pyritään suojelemaan muuta lajistoa, kuten metsäpeuraa, myös suojeltavan lajin biologiset ominaispiirteet tulisi ottaa huomioon.

Poikkeusluvan kohdentamiseen, poikkeuslupa-alueen rajaamiseen ja luvan voimassaoloaikaan esitetään myös muutoksia. Aiemmasta säätelystä poiketen poikkeuslupaa ei enää välttämättä tarvitsisi kohdentaa tiettyyn, vahinkoa aiheuttaneeseen yksilöön. Poikkeusluvalla tapahtuva metsästys voitaisiin sallia yksittäistä vahinkokohdetta laajemmalla alueella. Poikkeusluvan voimassaoloaikaa pidennettäisiin kymmenellä vuorokaudella.

Asetusluonnos on lausunnolla 24.5.–18.6.2024. Lausuntoaika on poikkeuksellisen lyhyt, koska asetuksella halutaan mahdollistaa poikkeuslupien uudet säädökset jo tällä laidunkaudella, jolla on jo tapahtunut useita suden lampaisiin kohdistaneita hyökkäyksiä.

Linkit

Lausuntopyyntö suomeksi

Lausuntopyyntö ruotsiksi (HUOM! Lausuntopyyntöä on korjattu 27.5.2024)

Asetusluonnos

Muistio

Lisätiedot
Iina Mattila, ministerin erityisavustaja, p. 0295162167, iina.mattila@gov.fi
Vesa Ruusila, erätalousneuvos, p. 0295162051, vesa.ruusila@gov.fi

Tiedotetta korjattu 28.5.2024: Tiedotteessa puhuttiin aiemmin virheellisesti metsästysasetuksen muutoksesta. Kyse on kuitenkin valtioneuvoston asetuksesta metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista. Lisäksi ruotsinkielistä lausuntopyyntöä korjattiin.

Riista