Hyppää sisältöön
Media

Asetusten (EU) 2017/625 ja (EY) N:o 853/2004 muutokset: EP ja N asetus (EU) 2021/1756

Kohderyhmä: Elintarvikealan valvojat ja toimijat

Keskeinen sisältö: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2021/1756 säädetään EP ja N valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 muutoksesta koskien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden valvontaa sekä säädetään kolmasmaatuontierien mikrobilääkkeiden käyttökieltoa koskeva valvonta valvonta-asetuksen alaiseksi. Kolmansien maiden toimijoiden, jotka tuovat eläimiä tai eläinperäisiä tuotteita EU:n alueelle, on noudatettava EU:n mikrobilääkkeiden käyttöä koskevia kieltoja. Ko. kolmasmaaeriä koskeva virallinen valvonta mikrobilääkkeiden käytön osalta suoritetaan valvonta-asetuksen mukaisesti rajatarkastusasemalla erän saapuessa EU:n rajalle. Lisäksi asetuksessa säädetään EP ja N asetuksen (EY) N:o 853/2004 muutoksesta siipikarjan ja jäniseläinten lihan suoramyynnin osalta: asetuksen sanamuotoa tarkennetaan.

Säädöksen nimi: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1756 asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta kolmansista maista unioniin vietävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan osalta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 muuttamiseksi jäniseläinten ja siipikarjan lihan suoraan kuluttajalle toimittamisen osalta.

Säädöksen numero: (EU) 2021/1756

Säädöksen julkaisupäivä: 8.10.2021

Säädöksen soveltamispäivä: 28.10.2021 alkaen, mutta 1 artiklan 1 alakohdan osalta 28.1.2022 alkaen.

Säädös suomeksi

Säädös ruotsiksi