Hyppää sisältöön
Media

Bio- ja vesitalouden osaamisesta liiketoimintaa

Toteuttajat

Hanke on Pyhäjärvi-instituutin, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteishanke. Se on myös osa InteRest -yhteistutkimushanketta, jota toteutetaan Kiinan vesivaraministeriön aluehallinnon Taihu Basin viranomaisen kanssa.

Hankkeen perustiedot

Hanke lisää bio- ja vesitalouden osaamista sekä yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä, mikä kasvattaa liiketoimintaa. Esimerkkialueena toimii Lounais-Suomi ja yhteistyötä tehdään Kiinan kanssa. Lounais-Suomen elintarvike- ja ympäristöyrityksillä on bio- ja vesitalouden osaamista ja kasvusuunnitelmia sekä kiinnostusta edistää vientiä Kiinaan. Uudella teknologialla ja vesien hoidon osaamisella arvioidaan olevan markkinoita sekä kotimaassa että ulkomailla.

Hankkeessa tunnistetaan uusia liiketoiminta- sekä vientimahdollisuuksia sisältäviä lounaissuomalaisia bio- ja vesitalousalan ratkaisuja ja yrityksiä. Lisäksi luodaan toimintamalleja sekä konsepteja, jotka edistävät kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä Kiinaan. Ratkaisut liittyvät sinisen biotalouden mahdollisuuksiin, kuten vähäarvoisen kalan hyödyntämiseen, suljetun kierron kalankasvatusjärjestelmiin, jätevesijärjestelmiin sekä kuivakäymälöihin.

Pyhäjärvi-instituutti on bio- ja vesitalouden suomalainen toimija, jonka hankkeissa ja rahoituksella yritykset ja julkinen sektori ovat tehneet menestyksekästä yhteistyötä jo useamman vuosikymmenen ajan. Hankkeessa kuvataan myös Pyhäjärvi-instituutin toimintamalli, joka tarjoaa esimerkiksi kiinalaisille toimijoille ideoita ja tapoja kehittää yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä.

Hanke tukee Kiinan ja Suomen välisen vesialan yhteistyösopimuksen toimeenpanoa.