Hyppää sisältöön
Media

Biomassaterminaaliselvitys ja -opas

Toteuttajat

Tapio Oy  (VTT, Enlawin Consulting Oy)

Hankkeen perustiedot

Kesto: 20152016

Biomassaterminaali-hankkeen tavoitteena oli luoda tilannekuva Suomessa sijaitsevista biomassaterminaaleista ja tarkastella terminaalien suunnittelu- ja lupaprosessien sujuvuutta. Lisäksi haluttiin tunnistaa lupaprosessin mahdollisia pullonkauloja ja esteitä. Hankkeessa keskityttiin erityisesti energiapuuterminaaleihin. Hanketta rahoittivat maa- ja metsätalousministeriö ja  työ- ja elinkeinoministeriö.

Hankkeessa toteutettiin kaksi osaselvitystä, joissa tekijöinä toimivat VTT ja Enlawin Consulting Oy. Toisessa osaselvityksessä VTT kartoitti Suomessa toimivat energiapuuterminaalit, joissa energiapuun läpivirtaus oli yli 100 GWh vuodessa.  Toisen osaselvityksen tuloksena syntyi analyysi biomassaterminaaleihin liittyvästä lainsäädännöstä ja sen soveltamisesta. Hankkeen loppuraportin liitteenä ovat sekä Suomessa toimivat energiapuuterminaalit-raportti että Biomassaterminaalien ympäristölliset ennakkovaikuttamismenettelyt-raportti.

Hankkeen osana julkaistiin opas energiapuuterminaalien lupakäytännöistä. Opasta voidaan soveltaa myös muihin käyttötarkoituksiin menevien puubiomassojen terminaalien ympäristölupiin. Opas on tarkoitettu terminaaleja suunnitteleville yrityksille sekä alan viranomaisille ja sen tavoitteena on sujuvoittaa ja yhdenmukaistaa hakukäytäntöjä. Opasta varten kartoitettiin toimijoiden sekä lupaviranomaisten käytännön kokemuksia ja näkemyksiä lupamenettelyiden käytännöistä. Opas täydentää VTT:n vuonna 2011 julkaisemaa ”Biopolttoaineterminaalit - Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle” - opasta.

Hankkeen www-sivut:
Opas energiapuuterminaalien ympäristölupakäytännöistä (Tapio)
Biomassaterminaali-hankkeen loppuraportti (2016)