Hyppää sisältöön
Media

Eläinsuojelulain voimaantulo siirtyy vuoden 2019 alkuun maakuntauudistuksen vuoksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.3.2017 16.51
Tiedote

Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen viimeistely on meneillään maa- ja metsätalousministeriössä. Eläinsuojelulain voimaantuloa päätettiin kuitenkin maakuntauudistuksen vuoksi siirtää aikaisemmin ilmoitetusta aikataulusta vuodella, vuoden 2019 alkuun.

Maa- ja metsätalousministeriö arvioi siirron tarpeelliseksi, jotta laki voidaan kirjoittaa suoraan uuteen toimintaympäristöön. Ilman aikataulun siirtoa uusi laki olisi koko laajuudessaan kirjoitettu vanhaan toimintaympäristöön − vain vuoden ajaksi − ja tehty siltä osin turhaa työtä. Tähän liittyvät lakitekniset haasteet kävivät ilmi vasta maakuntauudistuksen edetessä. 

Keväällä 2017 lausunnoille tulee maakuntauudistuksen II-vaiheen lakipakettia varten valmisteltu nykyisen eläinsuojelulain muutos. Muutos on tehty, jotta maakuntien väliaikaiset 1.7.2017 aloittavat toimielimet pystyisivät suunnittelemaan eläinsuojeluvalvonnan järjestämistä tulevissa maakunnissa riittävien tietojen pohjalta. Tilapäisellä lakimuutoksella ei ole vaikutuksia käytännön toimintaan ja se tullaan kumoamaan uuden eläinsuojelulain voimaantulon yhteydessä ja siinä olevat muutokset sisällyttämään uuteen lakiin.

Kesäkuussa 2017 ministeriö järjestää tiedotustilaisuuden, jossa lakiehdotuksen sisältö esitellään ja siitä on mahdollista keskustella. Tilaisuuden jälkeen esitys lähetetään käännettäväksi ja lausunnoille.

Eläinsuojelulain kokonaisuudistusta on valmisteltu perusteellisesti. Työssä on huomioitu uusin tutkimustieto eläinten tarpeista ja hyvinvoinnin vaatimuksista. Uudistuksen tueksi on myös kartoitettu laajasti sidosryhmien näkemyksiä ja teetetty asiantuntijaselvityksiä muun muassa lehmien pidosta parsinavetoissa ja pihatoissa, sikojen tiineytyshäkkien käytöstä sekä useista muista aiheista.

Eläinsuojelulain uudistuksen tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin parantaminen ja eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen. Uudistuksessa modernisoidaan vuodelta 1996 oleva laki vastaamaan perustuslain ja EU-lainsäädännön vaatimuksia sekä eläintenpidolle nykypäivänä asetettuja odotuksia. Samalla eläinsuojelulainsäädäntöä pyritään selkiyttämään nykyisestä. 

Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 0295 16 2439, taina.aaltonen(at)mmm.fi
ministerin erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

Eläimet ja kasvit Eläinsuojelu Ruoka ja maatalous