Hyppää sisältöön
Media

Elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan ilmoittamiselle säännöt

Kohderyhmä: Elintarvikealan toimijat ja valvojat

Keskeinen sisältö: Asetuksella säädetään elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan ilmoittamisesta silloin, kun se ei ole sama kuin elintarvikkeen alkuperämaa

Säädöksen nimi: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/775 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 26 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamista koskevista säännöistä

Säädöksen numero: (EU) 2018/775

Säädöksen julkaisupäivä: 29.5.2018

Säädöksen voimaantulo: 1.4.2020

Linkki säädökseen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0775&from=FI (suomenkielinen)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0775&from=EN (ruotsinkielinen)