Hyppää sisältöön
Media

Kansallisen vesistrategian painopisteet ja tietopuutteet, yhdyskuntien ja ruoantuotannon veden käytön riskien hallinta ja mahdollisuudet

Toteuttajat
Yhteistyöverkosto, jossa asiantuntijoita ainakin THL (kontaminantit) ja SYKE (kiertotalous). Hanke vaatii kokonaisvaltaista lähestymistä, koska jo lainsäädännöllisesti vesi kuuluu monelle hallinnonalalle: juomaveden laatu (STM), rakennettu ympäristö ja vesien suojelu (YM), vesitalous sekä vesihuollon yleinen ohjaus, kehittäminen ja edistäminen (MMM), elintarviketeollisuuslaitosten vesi (MMM) sekä vesiteknologian vienti (TEM, MMM).

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2017

Esiselvityksen tavoite on kartoittaa yhdyskuntien ja ruoantuotannon veden käytön riskien hallintamenetelmien päällekkäisyys ja mahdolliset puutteet sekä selvittää haitallisten aineiden riskejä, uudelleenkäytön uhkia ja mahdollisuuksia ja arvioida niistä syntyvät liiketoimintamahdollisuudet. Esiselvitys tukee kiertotalouden ja Sinisen biotalouden tavoitteita ja toimii pohjana laajemmalle strategiselle tutkimushankkeelle.

Rahoitus: 50 000 €

Ota yhteyttä: Minna Huttunen, etunimi.sukunimi@mmm.fi