Hyppää sisältöön
Media

EU:n maatalousministerit: Uudet teknologiat välttämättömiä vihreän siirtymän edistämisessä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2023 18.07
Tiedote
Cordoban kokouksen puheenjohtaja, Espanjan maatalousministeri Luis Planas ja valtiosihteeri Päivi Nerg.

EU:n maatalousministerit kokoontuivat Espanjan Córdobassa 3.-5. syyskuuta. Maatalousministerien kokouksen aiheena oli teknologian rooli siirtymässä kestävään maataloustuotantoon. Suomea epävirallisessa ministerikokouksessa edusti valtiosihteeri Päivi Nerg.

Maatalousministerit näkivät teknologian ja uusien innovaation roolin välttämättömänä maatalouden kohtaamien haasteiden selättämiseksi. Viljelijöillä pitää kuitenkin olla mahdollisuus hyödyntää uutta teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja ja tämä vaatii monesti investointeja. Moni ministeri korostikin tarvetta vahvalle maatalouspolitiikan rahoitukselle myös jatkossa.
 
Suomen puheenvuorossa nostettiin esiin biotalouden keskeinen rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Biotalouden avulla EU:n kilpailukyky paranee ja fossiilitaloudesta voidaan irtautua. Tämä vahvistaa ruokaturvaa ja EU:n avointa strategista autonomiaa. 

Keskustelussa vahvasti esillä olleet uudet kasvinjalostustekniikat voisivat parantaa maatalouden tuottavuutta ja edesauttaa sopeutumista ilmastonmuutoksen haasteisiin. On kuitenkin tärkeää, että kuluttajille ja viljelijöille kerrotaan kattavasti ja läpinäkyvästi uusista tekniikoista. Kuluttajien luottamus tulee säilyttää.
 
Ministerit pääsivät tutustumaan myös käytännön tasolla maatalousteknologian tuomiin mahdollisuuksiin vierailullaan Córdoban yliopiston koetilalla. Ministereille demonstroitiin uusia tekniikoita, jotka mahdollistavat mm. resurssitehokkaamman kastelun, lannoituksen ja maanmuokkauksen.
 
Lisätietoja:
Valtiosihteeri Päivi Nerg, puh. 040 842 9810
Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, puh. 040 775 6060
 

EU ja kansainväliset asiat Ruoka ja maatalous