Hyppää sisältöön
Media

EU:n metsä- ja ilmastopolitiikan (LULUCF) vaikutukset Euroopan metsätalouteen ja -teollisuuteen

Toteuttajat

Tapio, Norjan luonnontiedeyliopisto, Luke, Euroopan komission Joint Research Centre (JRC)

Hankkeen perustiedot

Hankkeella pyritään antamaan päättäjille mahdollisimman realistinen kuva siitä, kuinka paljon ja miten EU:n LULUCF-päätös vaikuttaa seuraaviin aihealueisiin Suomessa ja muissa EU-maissa:
• metsien hakkuut
• metsäteollisuuden tuotanto ml. metsäbioenergian tuotanto
• metsätalouden ja -teollisuuden sekä metsäbioenergian lisäarvonmuodostus
• työllisyys metsätaloudessa, -teollisuudessa ja metsäbioenergian tuotannossa
• puun, metsäteollisuustuotteiden ja metsäpohjaisen bioenergian ja -polttoaineiden viennin ja tuonnin tasapaino EU:ssa
• hakkuiden ja metsäteollisuuden tuotannon siirtyminen EU-alueen ulkopuolelle (carbon leakage)

Hanke avaa EU:n ilmastopoliittisten linjausten vaikutusta Suomen ja Euroopan biotalouden toimintaedellytyksiin. Hanke on jatkoa vuosina 2017–18 toteutetulle hankkeelle ”Estimation of the impacts of EU LULUCF greenhouse gas emissions and removals on the Finnish and European forest-based bioeconomy.”

Kesto: 2020–2021