Hyppää sisältöön
Media

EU:n metsäkatoasetuksen vaikutus nauta- ja lypsykarjatilojen uusinvestointeihin epäselvä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2023 13.47
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö suosittelee viivästyttämään tulevia nauta- ja lypsykarjatalouden rakennushankkeita, jos tuotantorakennuksen tontilta tai rakennuspaikalta joudutaan kaatamaan puita metsästä. Suositusta tarkastellaan uudelleen viimeistään toukokuussa.

EU:n metsäkatoasetus on tulossa voimaan vuoden 2023 touko-kesäkuussa. Maa- ja metsätalousministeriö pitää metsäkatoasetuksen sisältöä osin hyvin epäselvänä eikä siten sen tulkinnasta ja vaikutuksista ole varmaa tietoa tuleviin nauta- tai lypsykarjatalouden investointeihin. Maa- ja metsätalousministeriö selvittää epäselvyyksiä, ja asiaan palataan viimeistään seuraavan investointitukien tukijakson alkaessa toukokuussa.

Tulevan metsäkatoasetuksen mukaan naudanlihantuottajan tulee huolehtia siitä, että lihan tuottaminen (tuote) ei ole aiheuttanut metsäkatoa. Nauta- tai lypsykarjatalouden rakennushankkeiden osalta on epäselvää, katsotaanko niitä metsäkatoa aiheuttaviksi. Pahimmillaan seurauksena voisi, että tuotettua naudanlihaa ei voisi toimittaa markkinoille. Tästä aiheutuisi huomattavia taloudellisia menetyksiä tuottajalle, mikä on hyvä ottaa huomioon uusia investointeja suunniteltaessa.

-Ministeriö suosittaa epäselvän tilanteen takia viivästyttämään niitä nauta- ja lypsykarjatalouden rakennushankkeita, joissa on mahdollisesti metsäkadoksi tulkittava rakennuspaikka. Ymmärrettävästi tilanne on hankala tuotannon laajentamista suunnitteleville nauta- ja lypsykarjatilallisille, kun investointihaku on avautumassa. Nyt tarvitaan malttia, jotta suuremmilta taloudellisilta menetyksiltä vältytään. Tiedotamme viipymättä saatuamme tarkempaa tietoa metsäkatoasetuksen tulkinnasta, osastopäällikkö Minna-Mari Kaila kertoo.

Metsäkatoasetuksella on tarkoitus hillitä globaalia metsäkatoa. Suomi pidättäytyi joulukuussa 2022 äänestämästä asetuksen hyväksymisestä ja jätti lausuman, jossa tuotiin esille Suomelle erityisen ongelmallisia kohtia. Suomi selvittää metsäkatoasetuksen tulkintaa EU:n toimielinten kanssa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö (19.4. alkaen)
Puh. 0295 162 013

Taina Vesanto, maaseudun kehittämisyksikön päällikkö
Puh. 0295 162 405

Erno Järvinen, metsäneuvos
Puh. 0295 162 150

Viktor Harvio, erityisasiantuntija (metsäkatoasetus)
Puh. 0295 162 040

Sanna Koivumäki, neuvotteleva virkamies (investointituet)
Puh. 0295 162 437

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@gov.fi