Hyppää sisältöön
Media

Fosforin käyttöä rajoittava asetus lausunnolle

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 7.7.2022 15.18
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt tänään 7.7.2022 lausunnolle valtioneuvoston asetuksen, joka rajoittaa fosforin käyttöä maa- ja puutarhataloudessa sekä viher- ja ympäristörakentamisessa. Keskeisin muutos on, että sääntely kattaa kaikki pellot vuodesta 2023 alkaen. Tavoitteena on myös, että fosforikuormitus vesistöihin vähenee ja peltojen korkeimmat fosforipitoisuudet alenevat, mutta kasvien fosforintarve turvataan.

Asetus annetaan uudistetun lannoitelain nojalla. Asetuksen lausuntoaika on 7.7.-26.8.2022. Asetusta on valmistelu maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön kesken.
 
Nykyiset ympäristökorvauksen lannoitusrajoitukset ovat olleet voimassa jo yli 20 vuotta, ja ne  kattavat 90 prosenttia peltopinta-alasta. 

Muutos ei vaikuta toimijoihin erityisen merkittävästi. Asetusluonnoksen muotoilut vastaavat hyvin pitkälle nykyisiä käytänteitä fosforin käytön rajoittamisessa. Tarkoituksena on entistä kattavampi ja viljelijöiden kannalta tasapuolisempi lainsäädäntö.  Fosforilannoitusta maataloudessa tullaan valvomaan osana maataloustukivalvontaa.


Karjalantapoikkeus jatkuu kahdella vuodella

Asetuksella turvataan hyväksi koetut käytänteet muutamin muutoksin. Asetuksessa säilyisi viiden vuoden fosforintasausjakso ja satotasokorjaus. Karjanlantapoikkeuksesta tultaisiin luopumaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen siinä muodossa kuin se on ollut käytössä. Sen sijaan edistettäisiin lannan ja mädätteiden fosforin erotusta, mikä tukee ravinteiden kierrätyksen tavoitteita. Käytettävissä olevan tuoreen tutkimuksen ansiosta turkislannan fosforin liukoisuus katsottaisiin muiden lantojen veroiseksi. Puutarhakasvien fosforirajoitteisiin ehdotetaan kautta linjan nykyistä alempia rajoitteita. Muiden kasvien lannoitustasot pysyisivät lähes entisellään nykyiseen verrattuna. Uutena sääntelyn piiriin tulisi ympäristö- ja viherrakentamisessa käytettävä fosfori.
 
Fosforiasetus  on sovitettu yhteen tukipolitiikan kanssa niin, etteivät muutokset heikennä olennaisesti ympäristötukijärjestelmää. 

Asetusluonnos

Titta Berlin
neuvotteleva virkamies (MMM)
titta.berlin@gov.fi, p. 0295 162 026

Sonja Pyykkönen 
erityisasiantuntija (YM)
sonja.pyykkonen@gov.fi, p. 0295 250 123