Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen puolivälitarkastelusta metsien suojeluun lisää rahoitusta

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2017 16.50
Uutinen

Tiistaina 25.4. päättynyt hallituksen puolivälitarkastelu toi toivottuja lisäpanostuksia muun muassa metsiensuojeluun, kiertotalouteen, puurakentamiseen, luontomatkailuun ja kestävään kaupunkikehitykseen.

METSO-ohjelmalle lisää rahoitusta

Hallitus vahvistaa metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua lisäämällä 5 miljoonan euron vuosittaisen panostuksen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toimeenpanoon. Tästä 3 miljoonaa kohdistuu ympäristöministeriön hallinnonalalle ja 2 miljoonaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle. 
Maanomistajien vapaaehtoisiin suojelutoimiin METSO on maamme tärkeimpiä keinoja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Valtioneuvoston vuonna 2014 hyväksymän periaatepäätöksen mukaan suojelun tavoitteena on ympäristöministeriön hallinnonalalla 96 000 hehtaaria arvokkaita metsäalueita vuoteen 2025 mennessä. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla tavoitellaan samassa ajassa 82 000 hehtaarin suojelua kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) määräaikaisten ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden kautta. Molemmista tavoitteista on toteutunut noin 50–60 %.

Jotta ohjelma saataisiin valmiiksi tasaisella vuositoteutuksella vuoteen 2025 mennessä, tulisi molemmilla hallinnonaloilla suojella vuosittain noin 3 000–4 000 hehtaaria uusia alueita.

”Olen ilahtunut, että hallituksessa oltiin yhtä mieltä metsiensuojelun merkityksestä niin luonnon monimuotoisuudelle kuin luonnossa liikkuvien suomalaisten hyvinvoinnille. Sovittu lisärahoitus turvaa METSO-ohjelman jatkumisen ja matkan kohti vuoden 2025 suojelutavoitetta”, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.  

Lisärahoitusta kohdennetaan etenkin eteläiseen Suomeen, missä tarve metsiensuojelulle on maan pohjois- ja itäosia suurempaa. METSO-ohjelmaan haetaan etenkin lehtoja, reheväpuustoisia soita, maankohoamisrannikon metsiä sekä runsaslahopuustoisia kangasmetsiä.

Digipalvelut luontomatkailun tueksi

Osana Matkailu 4.0 -kokonaisuutta toteuttava luontomatkailuhanke keskittyy muun muassa digitaalisten palvelujen kehittämiseen, kansallispuistoja ja muita luontokohteita koskevan matkailumarkkinointiaineiston tuottamiseen VisitFinlandin ja kansainvälisen median käyttöön sekä ympärivuotisten reittien ja palvelutukikohtien rakentamiseen kansallispuistoihin ja retkeilyalueille. Vuonna 2016 useat kansainväliset mediat (mm. Lonely Planet, National Geographic, The Guardian) sekä kansainväliset matkanjärjestäjät ovat voimakkaasti tuoneet esille luontoa Suomen matkailun vetovoimatekijänä.

Matkailu 4.0 on kokonaisuus toimenpiteitä, jotka toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhteistyössä muiden ministeriöiden, hallinnonalojen sekä matkailuyritysten johtajista ja keskeisistä matkailutoimijoista koostuvan Matkailun yhteistyöryhmän kanssa. Matkailu 4.0 -kokonaisuuden vuosirahoitus on 8 miljoonaa euroa vuosille 2018 ja 2019.

Lisätietoja:

Maatalous- ja ympäristöministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, ympäristöministeriö, p. 050 364 0836, [email protected]

METSO-ohjelma

Ylitarkastaja Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöministeriö, p. 02952 50240, [email protected]

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029516 2190, [email protected]

Luontomatkailu

Erityisasiantuntija Miliza Malmelin, ympäristöministeriö, p. 0295 250 176, [email protected]

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029516 2190, [email protected]

Kimmo Tiilikainen Luonto ja ilmasto Metsät