Hyppää sisältöön
Media

Hygieniapaketin toimeenpanosäädöksen päivitys valvonta-asetuksen vuoksi

Kohderyhmä: Elintarvikealan toimijat ja valvojat

Keskeinen sisältö: Hygienia-paketin toimeenpanoasetuksesta (EY) N:o 2074/2005 poistetaan valvontaa koskevat säännöt, muutoksen taustalla EU:n virallista valvontaa koskeva asetus (EU) 2017/625 ja sen nojalla annetut komission asetukset

Säädöksen nimi: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1139 asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta eläinperäisten elintarvikkeiden virallisen valvonnan osalta siltä osin kuin on kyse elintarvikeketjua koskeviin tietoihin ja kalastustuotteisiin sovellettavista vaatimuksista sekä viittauksesta merellisten biotoksiinien hyväksyttyihin testausmenetelmiin ja raakamaidon ja lämpökäsitellyn lehmänmaidon testausmenetelmiin

Säädöksen numero: (EU) 2019/1139

Säädöksen julkaisupäivä: 4.7.2019

Säädöksen soveltamispäivä: 14.12.2019 alkaen

Linkki säädökseen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1139&qid=1564144661671&from=FI (suomenkielinen)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1139&qid=1564144661671&from=FI (ruotsinkielinen)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------