Hyppää sisältöön
Media

Kalatalouden ja uusiutuvan energian kehittäminen rakennetuissa vesistöissä – Iijoen Otvan tukihanke

Toteuttajat

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2015-2018

Iijoen Otva on valtakunnallinen pilottihanke, jossa tehdään laaja-alaisena yhteistyönä suurelle vesistöalueelle visio. Hankkeella on kolme päätavoitetta:

  1. Vesistön kehittämisen kokonaisratkaisu, jossa huomioidaan vesienhoito, kalatalous, vesitalous, alueiden käyttö ja elinkeinoelämä.
  2. Vaelluskalakantojen palauttamisen ja Itämeren lohikannan turvaamisen edistäminen.
  3. Joen arvoa nostavien pienempien kehittämistoimenpiteiden edistäminen.

Tukihankkeessa Kalatalouden ja uusiutuvan energian kehittäminen rakennetuissa vesistöissä toteutetaan lohen ylisiirtoja sekä laaditaan pienimuotoisia suunnitelmia ja selvityksiä, joihin päähankkeessa ei ole varauduttu. Tällaisia ovat olleet mm. yleissuunnitelma Raasakan voimalaitoksen luonnonuomantilan parantamismahdollisuuksista, selvitys Iijoen kalastusmahdollisuuksista sekä selvitys Martimojoen tilasta ja kunnostustarpeesta.

Ota yhteyttä: Johtava vesitalousasiantuntija Arto Lehto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0400 383402, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi