Hyppää sisältöön
Media

Kemera-tukijärjestelmää ja metsätuholakia muutetaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2015 13.33
Tiedote

Hallitus on hyväksynyt tänään lakiesityksen, jossa ehdotetaan muutoksia kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin eli Kemera-lakiin, metsätuholakiin ja riistavahinkolakiin.

Lakimuutoksella sopeutetaan Kemera-tukijärjestelmä hallitusohjelman mukaisiin säästöihin. Muutoksella pyritään turvaamaan riittävä rahoitus erityisesti taimikonhoitoon. Lisäksi tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää hallinnollisia menettelyjä ja siten helpottaa sekä tuen hakijoiden että Suomen metsäkeskuksen hallinnollista taakkaa.

Hallitus ehdottaa, että juurikäävän torjunnan tuesta luovutaan. Metsätuholakia aiotaan muuttaa siten, että juurikäävän torjunnasta tulee velvoittava toimenpide sekä turve- että kivennäismaalla tehtävissä kasvatus- ja uudistushakkuissa toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana, koska metsien terveyden turvaaminen on jatkossakin tärkeää. Velvoite koskisi hakkuuoikeuden haltijaa. Juurikääpä on pahin metsien terveyttä uhkaava sienitauti ja sen torjunta on viime vuosina muuttunut rutiinitoimenpiteeksi metsien sertifioinnin myötä. Juurikäävän leviämisen riskialueista, torjuntakohteista ja torjuntamenetelmistä säädetään tarkemmin asetuksella.

Lisäksi Kemera-lakiin sisältyvää terveyslannoituksen tukea rajataan ja jatkossa tukea saisi vain boorilannoitukseen ja suometsien tuhkalannoitukseen. Nuoren metsän hoidon tuki on tarkoitus suunnata selkeästi liiasta tiheydestä kärsivien nuorten metsien hoitoon. Kun valtioneuvoston asetusta kestävän metsätalouden rahoituksesta valmistellaan, niin samalla tarkistetaan rahoitettavien toimenpiteiden tukitasoja sekä joidenkin toimenpiteiden rahoitusehtoja.

Kemera-lain muutoksen tavoitteena on varmistaa, että tukipäätösten maksamiseen olisi vuosittain riittävästi määrärahoja. Tällöin myös tukijärjestelmän toimeenpanoa on mahdollista hallita nykyistä paremmin maa- ja metsätalousministeriössä. Alueellisten metsäohjelmien merkitys varojen kohdentamisessa eri toimenpiteille kasvaa. Kemera-tukijärjestelmä on määräaikainen ja voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Riistavahinkolaista poistetaan viittaus kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännön mukaiseen metsänuudistamiseen, koska metsänuudistamisen tuki ei sisälly nykyiseen tukijärjestelmään.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2016.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen p. 040 7518 436
metsätuholakiin liittyvissä kysymyksissä ylitarkastaja Sanna Paanukoski p. 040 7714 113
oikeudellisissa kysymyksissä lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale p. 040 1394 123