Hyppää sisältöön
Media

Kohti uutta – yhteisen ruokapöydän jäsenet nimitetty

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2019 7.00
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on 11.11.2019 asettanut hallitusohjelman mukaisesti yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumin hallituskauden mittaiselle toimikaudelle. Yhteisen ruokapöydän tavoitteena on tarjota ruokajärjestelmän keskeisille osapuolille mahdollisuus avoimeen ja välittömään vuoropuheluun uudenlaisessa viitekehyksessä, ja määrittää samalla koko ruokaketjua yhdistävä tulevaisuudenkuva ja tahtotila sekä strategia sen saavuttamiseksi. Foorumin puheenjohtajana toimii vuorineuvos Reijo Karhinen.

– Ruokajärjestelmän toimintaympäristö on poikkeuksellisen kovassa murroksessa. Yhteisen ruokapöydän tehtävä on tunnistaa muutostrendit ja auttaa koko suomalaista elintarvikealaa löytämään keinoja, joilla saamme puhtaasta ja turvallisesta sekä vastuullisesti tuotetusta ruuastamme entistä enemmän lisäarvoa ja globaalin menestystuotteen. Tähän tarvitsemme uutta näkökulmaa ja koko ruokajärjestelmän yhteistä tahtotilaa, painottaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Yhteisen ruokapöydän työskentelyn tavoitteena on nostaa suomalaisen ruuan ja ruokakulttuurin arvostusta ja kirkastaa suomalaisen ruuan brändiä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin sekä edistää koko ketjun, myös kuluttajien, yhteistä etua. Tavoitteena on myös tunnistaa nykyisen ruokajärjestelmän kipukohdat ja linjata sen tasapainoisemmasta toiminnasta, jotta kaikilla sen osapuolilla on mahdollisuus pärjätä ja menestyä yhdessä. Yhteisen ruokapöydän jäsenistöön on ruokaketjun käytännön näkökulman ohella haettu vahvaa talousosaamista, tulevaisuuden lukutaitoa sekä kokemusta brändinrakennuksesta. 

– Uuden yhteisen ruokapöydän kokoaminen oli mielenkiintoinen palapeli. Oleellista oli saada pöytään koko ruokaketjun aito käytännön asiantuntemus sekä turvata samalla tulevien keskustelujen moniäänisyys, kertoo yhteisen ruokapöydän puheenjohtajaksi elokuussa kutsuttu Reijo Karhinen.

– Asiantunteva ja monipuolinen kokoonpano antaa luvan odottaa pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä linjaavia ja ratkaisuhakuisia keskusteluja. Puheenjohtajana ajattelen niin, että tämäkään ruokapöytä ei ole riitojen ratkaisufoorumi.

Laajaan, kaikille avoimeen kuulemiseen perustunut vuorineuvos Karhisen laatima raportti: Uusi alku – maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino (2/2019) nosti keskeiseksi johtopäätökseksi sen, että koko suomalainen ruoka-ala hyötyisi paremmasta yhteistyöstä. Säilyttääkseen kilpailukykynsä ja turvatakseen Suomen ruokahuollon myös pitkällä aikavälillä sen tulisi kyetä yhdessä määrittelemään paremmin, miten yhteinen toimintaympäristö on muuttumassa ja millaista kansallista ruokastrategiaa se edellyttää.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Reijo Karhinen, rt.karhinen(at)gmail.com, haastattelupyynnöt: viestintäasiantuntija Anna Salminen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 358 8793

erityisavustaja Satu Haapaniemi, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 400 5193, satu.haapaniemi(at)mmm.fi

Yhteisen ruokapöydän jäsenet:

Puheenjohtaja Reijo Karhinen
1. varapuheenjohtaja Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri
2. varapuheenjohtaja Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö

muut jäsenet:

Henri Alen, keittiömestari
Tommi Hasu, maatilayrittäjä
Mari Heikkilä, markkinointiviestintäpäällikkö
Taavi Heikkilä, pääjohtaja
Mikko Helander, pääjohtaja
Annikka Hurme, toimitusjohtaja
Kaisa Karttunen, tutkija, maatalous- ja metsätieteiden tohtori
Anne Korkiakoski, hallitusammattilainen
Johanna Mäkelä, dekaani
Seppo Paavola, hallituksen puheenjohtaja
Juha Salin, maatilayrittäjä
Johanna Smith, vihannesviljelijä
Tiina Varho-Lankinen, maatilayrittäjä
Eerikki Viljanen, maatilayrittäjä
Christoph Vitzthum, konsernijohtaja

Jari Leppä Ruoka ja maatalous