Hyppää sisältöön
Media

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/2258, joka muuttaa asetuksia (EY) N:o 853/2004 ja (EU) 2019/624 

Kohderyhmä: Elintarvikealan valvojat ja toimijat

Keskeinen sisältö: Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2022/2258 muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitettä III simpukoiden (piikkinahkaiset), kalastustuotteiden, munien ja pitkälle jalostettujen tuotteiden osalta sekä komission delegoitua asetusta (EU) 2019/624 simpukoiden (piikkinahkaiset) osalta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 muutoksessa kalastustuotteiden osalta huomioitaisiin uudet tekniikat kuten kalastustuotteiden ns. superjäähdytys sekä kuljetus maissa vedellä ja jäällä täytetyissä laatikoissa. Munien enimmäismyyntiaika piteni 21 päivästä 28 päivään munimisesta. Säännös koskee kaikkia munia. Asetukseen on myös lisätty säännös kananmunien vähimmäissäilyvyysajasta. Kananmunien vähimmäissäilyvyysaika on enintään 28 päivää munimisesta. Vastaava säännös on ollut aiemmin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 589/2008.

Säädöksen nimi: Komission delegoitu asetus (EU) 2022/2258 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniavaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta ja oikaisemisesta kalastustuotteiden, munien ja tiettyjen pitkälle jalostettujen tuotteiden osalta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 muuttamisesta tiettyjen simpukoiden osalta 

Säädöksen numero: (EU) 2022/2258

Säädöksen julkaisupäivä: 18.11.2022

Säädöksen soveltamispäivä: 8.12.2022 alkaen

Säädös suomeksi

Säädös ruotsiksi