Hyppää sisältöön
Media

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1418, joka muuttaa asetusta (EU) 2015/1375 

Kohderyhmä: Elintarvikealan valvojat ja toimijat

Keskeinen sisältö: Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2022/1418 muutetaan komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/1375. Muutoksella täytäntöönpanoasetus yhdenmukaistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetyn, lihan lämpimänä leikkaamista koskevan jouston kanssa. Asetukseen tehdään myös teknisiä muutoksia.

Säädöksen nimi: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1418 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1375 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse trikiinivalvonnasta ruhojen leikkaamisen ja vaihtoehtoisten analyysimenetelmien osalta 

Säädöksen numero: (EU) 2022/1418

Säädöksen julkaisupäivä: 23.8.2022

Säädöksen soveltamispäivä: 12.9.2022 alkaen

Säädös suomeksi

Säädös ruotsiksi