Hyppää sisältöön
Media

Laki maatilojen maksuvalmiuslainoille myönnettävistä valtiontakauksista voimaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.2.2019 12.43
Tiedote

Laki valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille vahvistettiin perjantaina presidentin esittelyssä. Se tulee voimaan 26. helmikuuta 2019. Lain tavoitteena on parantaa maatilojen maksuvalmiutta myöntämällä valtiontakauksia pankkien myöntämille maksuvalmiuslainoille. Päätös on osa Sipilän hallituksen syksyllä 2018 sopimaa kuivuuspakettia.

Lain mukainen takaus voidaan myöntää lainalle, jonka pankki myöntää toimintaympäristön muutosten tai poikkeuksellisten sääolojen vuoksi tilapäisissä maksuvalmiusvaikeuksissa olevalle maatalousyritykselle. Takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä on 62 500 euroa ja laina-aika enintään 5 vuotta. Takaus voi koskea enintään 80 prosenttia lainan määrästä, eli enintään 50 000 euroa. Myönteisen takauspäätöksen saaneilta tiloilta ei peritä takausmaksuja.

”Nyt on tärkeää käyttää tämä tilaisuus hyväksi, jotta tilojen maksuvalmius saadaan kestävälle pohjalle vaikeiden satovuosien jälkeen. Pankeilta vaaditaan nyt asiassa pitkämielisyyttä, etenkin kun markkinoilla on monin paikoin havaittavissa myönteisiä merkkejä,” sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

”Poikkeukselliset olosuhteet yhdistettynä vaikeaan markkinatilanteeseen vaikuttavat edelleen maatilojen maksuvalmiustilanteeseen. Kasvinviljelytiloilla satomäärät olivat monin paikoin olleet heikolla tasolla. Kotieläintiloilla hyvälaatuisen rehun puute sekä kuumuuden vaikutus esimerkiksi lehmien maitotuotokseen ja emakoiden tiinehtyvyyteen ovat lisänneet kuuman kesän kielteisiä vaikutuksia,” Leppä painottaa.

Valtiontakaus myönnetään EU:n de minimis -asetuksen mukaisesti. Jos lainaa ja takausta myönnetään enimmäismäärä, takaukseen sisältyvän de minimis -tuen määrä on 6 667 euroa. Yrityskohtaisen de minimis -kiintiön vuoksi tukea voidaan joillain maatiloilla joutua sovittamaan yhteen muiden de minimis -tukina maksettavien tukien, esimerkiksi vuoden 2019 alkupuolella maksettavan kansallisen kriisituen, kanssa. Tällöin hakija voi valita, mitkä yrityksen de minimis -kiintiöön mahtuvat tuet tehokkaimmin helpottavat maksuvalmiustilannetta.

Ruokavirasto antaa tarkemmat määräykset valtiontakauksen hakemisessa käytettävistä lomakkeista ja hakuajasta. Haku on tarkoitus avata maaliskuun aikana. Ruokavirasto tiedottaa tarkemmin hakumenettelyistä ja hakuajasta internet-sivuillaan (www.ruokavirasto.fi). Valtiontakausta haetaan paikallisesta ELY-keskuksesta sen jälkeen, kun pankki on antanut luottolupauksen taattavan lainan myöntämisestä.

Maatalouden rakennetukilakia ja maaseutuelinkeinojen rahoituslakia muutettiin vuonna 2016 siten, että lakien nojalla myönnettyjen lainojen lyhennysvapaita vuosia lisättiin kolmella vuodella yhteensä kahdeksaan vuoteen. Uusista lyhennysvapaista vuosista on sovittava erikseen yhdessä pankin kanssa.

Nyt hyväksytyn lain nojalla myönnettyjen maksuvalmiuslainojen lyhennysten lykkäyksistä voidaan sopia pankin ja lainanottajan kesken enimmäislaina-ajan rajoissa, jos tällä ei ole vaikutusta takauksen myöntämisen edellytysten täyttymiseen tai takaajan asemaan.

Lisätietoja:

Maa- ja metsätalousministeriö:

Erityisavustaja Risto Lahti p. 0505650424

Lainsäädäntöneuvos Mika Saari p. 0295 162 134

Maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki p. 0295 162 437, etunimi.sukunimi@mmm.fi.

Ruokavirasto:

Erityisasiantuntija Aulis Kuusela p. 0295 204 508, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi