Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Luonnonhaittakorvaus ja luomusitoumukset haettavina, ympäristösitoumuksia jatketaan vuodella nykyisin ehdoin

Maa- ja metsätalousministeriö
27.2.2020 14.14
Tiedote

Kuluvana vuonna 2020 voi hakea luonnonhaittakorvausta sekä uusia luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksia. Ympäristösitoumukseen ja ympäristösopimuksiin voi hakea vuoden jatkoa.

Hallitus hyväksyi tänään hallitusohjelman mukaisiin lisämäärärahoihin liittyvät, luonnonhaittakorvausta, ympäristökorvausta ja luonnonmukaisen tuotannon korvausta koskevat asetukset. Lisärahoituksen ansiosta luonnonhaittakorvauksen ja ympäristökorvauksen määrät hehtaaria kohden säilyvät vuoden 2019 tasolla. Tukijärjestelmät perustuvat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020, johon tehnyt muutokset komissio hyväksyi 18. helmikuuta 2020.

Luomusitoumuksiin myös lisäaloja, ympäristösopimuksia jatketaan vuodella

Vuonna 2020 viljelijät voivat hakea luonnonhaittakorvausta ja antaa uuden viisivuotisen luomusitoumuksen. Voimassa oleviin luomusitoumuksiin voidaan liittää uutta korvauskelpoista alaa tai tehdä uusi sitoumus, jos uusi ala ylittää viisi hehtaaria.

Viljelijä voi hakea ympäristösitoumukseen vuoden jatkoaikaa. Tällöin hänen on mahdollista luopua lohkokohtaisesta toimenpidekokonaisuudesta. Viisivuotista viljelysuunnitelmaa, peltomaan laatutestiä tai sitoumukseen liittyvää koulutusta ei tarvitse tehdä jatkovuonna.

Uusia ympäristösitoumuksia ei voi antaa, mutta voimassa oleviin sitoumuksiin voi lisätä uusjakosuunnitelmissa päätettyjä korvauskelvottomia peltoaloja. Lisäys voi olla enintään 5 hehtaaria tai pienillä tiloilla enintään yksi hehtaari. Vaikka uusia ympäristösitoumuksia ei voi antaa, sitoumuksen voi kuitenkin esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteessa siirtää toiselle tai jakaa.

Myös vuonna 2015 tehtyjä ympäristösopimuksia ja maatalouden geenivarojen säilyttämistä koskevia sopimuksia jatketaan vuodella entisillä ehdoilla viljelijän niin halutessa. Alkuperäisrotusopimuksissa ei vaadita eläinten lisääntymistä, jos velvoite on jo täytetty. Uusia ympäristösopimuksia voi tehdä vain niissä tapauksissa, joissa aiempi luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja maiseman hoitoon liittyvä sopimus on päättynyt. Lisäksi kosteikkosopimuksia tehdään, kun ei-tuotannollisen investointituen turvin rakennettu kosteikko on saatu valmiiksi.

Korvausta ei voi hakea ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamiseen kosteikon rakentamiseksi tai perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

Saneerauskasveja koskevaan ympäristökorvaukseen hyväksyttiin muutos, jonka mukaan ympäristökorvausta saneerauskasveista voidaan myöntää viljelykierrossa perunaa, sokerijuurikasta tai avomaan puutarhakasveja viljeleville maatiloille sellaisilta peruslohkon aloilta, joilla on tukihakemuksessa ilmoitettu viljeltävän jotakin näistä kasveista jonakin kolmesta tukihakua edeltävästä vuodesta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, puh. 040 839 6599

neuvotteleva virkamies Sini Wallenius, puh. 040 359 3103

maatalousylitarkastaja Antero Nikander, puh. 040 318 8957