Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan osastolla kuhinaa Okrassa 

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.7.2023 18.16
Uutinen

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnanalan osastoilla esitellään ajankohtaisia asioita ja osastoilla on käynyt kuhina. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah avasi Okra-maatalousnäyttelyn avajaispäivänä 5.7. keskiviikkona. 

Puheessaan maa- ja metsätalousminsteri Essayah korosti sitä, että ruoantuotanto on maatalouden tärkein tehtävä ja huoltovarmuuden perusta. Ministeri puhui myös EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta, jonka tulisi keskittyä ruokaturvan parantamiseen ja maataloustukien tulisi kohdistua nykyistä paremmin varsinaiseen ruoantuotantoon. Puheessaan ministeri myös kertoi esittävänsä harvaanasutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän perustamista hivenen erilaisella tehtävänkuvalla, ilman rahoituselementtiä.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan yhteisosaston Luonnovarat-lavalla nostetaan esiin monia ajankohtaisia aiheita. Cap-suunnitelmaa on toteutettu ensimmäiset puoli vuotta. Investointitukihakemuksia on tullut paljon, ja ne ovat painottuneet vahvasti energiainvestointeihin ja ympäristön tilaa edistäviin investointeihin. Keskusteluissa on alleviivattu erityisesti myös nuorten viljelijöiden kannustamista alalle, johon CAP-suunnitelman nähdään antavan välineet, mutta kannustava ilmapiiri koetaan myös tärkeänä asiana. 

Ravinteiden kierrätys on esillä maa- ja metsätalousministeriön osastolla. Esillä ovat ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma ja ravinnekiertotuki. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma tukee kehittämis- ja tutkimustoimintaa sekä tuotannollisten investointien aloittamista. Ravinnekiertotukea myönnetään biokaasulaitoksille, jotka tuottavat mädätteestä markkinoille kierrätyslannoitevalmisteita. Molempien ohjelmien tavoitteena on edistää kierrätyslannoitemarkkinan syntymistä Suomeen ja vahvistaa ravinne- ja energiaomavaraisuutta.

Ruokaviraston puolella esittelyssä on Vipu-mobiili, jonka käytöstä viljelijät ovat käyneet aktiivisesti kysymässä. Vipu-mobiili mahdollistaa tukihakemuksen muuttamisen hakuajan jälkeen, toisin kuin ennen. 

–Erittäin helppo ladata ja käyttää. Kuvien ottaminen ja karttapaikannuksen käyttäminen on ollut helppoa ja kannustanut myös dokumentoimaan omaan tilan toimintaa muutoinkin. Nyt on jo valmiina kuvat, jos selvityspyyntö tulee omalle kohdalle, kertoo Timo Antti Eurajoelta.

Hallinnonalan yhteisosastolla on nostettu esiin myös koirarekisteriä, Kalatalouden keskusliiton puolelta vesialueen omistuksen 10 vinkkiä ja Maanmittauslaitoksen osalta peltolohkojen tilusjärjestelyjä. Eläinsuojeluasiamies keskittyi eläinten hyvinvointiin ja Elintarvikemarkkinavaltuutettu esitteli toimintaansa yleisesti. 

Kävijöitä Okra-messuilla on ollut 5.7. noin 16 000 ja torstaina 22 000 ja perjantaille ennustettiin vieläkin suurempaa kävijämäärää. Yhteisellä osastolla on ollut jokaisena päivänä kuhinaa ja perjantaina vaikutti olevan eniten kävijöitä edellispäiviin verrattuna