Hyppää sisältöön
Media

Osoitetietojen valtakunnallinen kokonaisjärjestelmä parantaisi valtakunnallisten osoitetietojen laatua ja saatavuutta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2023 16.06
Uutinen

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellussa uudessa osoitetietojen valtakunnallisessa kokonaisjärjestelmässä kuntien osoitepäätösten mukaiset rakennusten ja alueiden osoitteet sekä niitä tarkentavat sisäänkäynti- ja kulkupisteet koottaisiin Maanmittauslaitoksen ylläpitämään osoitetietojärjestelmään. Tiedot olisivat saatavilla kaikille tietoja käyttäville tahoille luotettavina ja ajantasaisina.

Paikkatietopoliittisessa selonteossa on nostettu esille, että osoitetietojen valtakunnallinen yhtenäisyys, hyvä laatu ja saatavuus ovat keskeinen lähtökohta sisäiselle turvallisuudelle, tehokkaalle logistiikalle ja tulevaisuudessa muun muassa itseohjautuvien kulkuneuvojen toimintaympäristölle. 

Hankkeen strategisen tason koordinointia varten maa- ja metsätalousministeriö asetti osoitetietojärjestelmän ohjausryhmän toimikaudelle 1.3.2020-30.6.2022. Osoitetietojen valtakunnallista kokonaisjärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä valmisteltiin toimikaudelle 7.4.2021-31.8.2022 asetetussa lainsäädäntötyöryhmässä. Ohjausryhmä koordinoi ja tuki osoitetietojärjestelmän toteuttamiseksi tarvittavaa lainsäädäntöä valmistelevaa työryhmää. 

Lainsäädäntötyöryhmä laati hallituksen esitysluonnoksen ohjausryhmän laatimien linjausten pohjalta. Hallituksen esitystä laiksi osoitetietojen valtakunnallisesta kokonaisjärjestelmästä ei kuitenkaan vielä annettu 2022 syysistuntokaudella. Hankkeelta puuttuu kokonaisrahoitus, jonka vuoksi valmistelua ei voitu viedä loppuun asti.

-  Sekä ohjausryhmän että lainsäädäntötyöryhmän työskentely sujui hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolten kesken ja tarvittavat strategiset linjaukset saatiin tehtyä. Tältä pohjalta lainsäädäntötyötä voidaan jatkaa ja varsinaisen tietojärjestelmän kehitys aloittaa heti, kun hankkeelle  osoitetaan riittävät resurssit, toteaa valmistelutyössä kiinteästi mukana ollut johtava paikkatietoasiantuntija Mari Laakso.

Maanmittauslaitos: Osoitetietojärjestelmä

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
johtava paikkatietoasiantuntija Mari Laakso, p. 0295162171, mari.laakso(at)gov.fi