Hyppää sisältöön
Media

Maatalousalan vähämerkityksisen kansallisen tuen enimmäismäärä kasvaa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2019 15.00
Tiedote

Euroopan komissio hyväksyi helmikuun lopulla uudet säännöt vähämerkityksisen tuen (de minimis –tuen) käytölle. Muutos tuli voimaan 14.maaliskuuta ja mahdollistaa aikaisempaa suuremman tilakohtaisen tuen maksamisen viljelijöille ilman komissiolta hankittavaa ennakkohyväksyntää. Muutos ei kuitenkaan vaikuta muihin de minimis -tuen käytölle annettuihin ehtoihin.

Vähämerkityksisen tuen käytön lisäämisen mahdollisuus on ollut Suomen toiveena jo pitkään. Suomi aikookin soveltaa uutta tilakohtaista kattoa Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisessa kansallisessa erityistuessa, joka on tarkoitus maksaa huhtikuussa. Lisäksi muutos otetaan huomioon, kun tehdään päätöksiä liittyen tällä hetkellä haettavana olevaan valtiontakaukseen maksuvaikeuksissa oleville maatiloille.

Aiempi rajoite tuessa oli 15 000 euroa. Uusi rajoite on 20 000 euroa tilaa kohti kolmen vuoden aikana. Jos jäsenmaa rakentaisi vähämerkityksellistä tukea varten keskusrekisterin, uudet säännöt mahdollistavat myös, että rajoite olisi 25 000 euroa tilaa kohti kolmessa vuodessa. Korkeamman tilakohtaisen rajoitteen käytölle on myös eräitä muita ehtoja.

Suomi aikoo soveltaa ainakin ensi vaiheessa 20 000 euron rajaa. Keskusrekisteriä ei voida tässä vaiheessa ottaa käyttöön. Rekisterin kehittäminen vaatii usean ministeriön yhteistä selvitys- ja kehitystyötä, jossa arvioidaan muun muassa eri toimijoita velvoittavat uudet lainsäädäntötarpeet sekä tarkoituksenmukainen resurssien käyttö.

Lisäksi Euroopan komissio korotti tuen enimmäismäärää jäsenmaissa.  Suomen aiempi rajoite oli 46,33 miljoonaa euroa. Uusi rajoite on 55,69 miljoonaa euroa kolmea verovuotta kohden. Jos Suomessa tehtäisiin keskusrekisteri olisi uusi rajoite 66,83 miljoonaan euroa kolmea verovuotta kohti.

Euroopan komission tiedote muutoksesta (linkki)

Lisätietoja: 

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347, juha.vanhatalo(at)mmm.fi

erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289, pekka.pihamaa(at)mmm.fi

Yksittäistä vähämerkityksistä tukea koskevan tiedustelun osalta lisätietoja antaa:

Ylitarkastaja Lea Anttalainen, p. 029 520 4128, lea.anttalainen@ruokavirasto.fi

Erityisasiantuntija Aulis Kuusela, p. 0400 933 647, aulis.kuusela@ruokavirasto.fi

ylitarkastaja Katriina Mattila, p. 029 520 4682, katriina.mattila@ruokavirasto.fi