Hyppää sisältöön
Media

Maatilan ilmastopäästöt ja ravinnekierrot parempaan hallintaan biokaasun ja apilanurmen tuotannon yhdistämisellä

Toteuttajat

Suomen akatemian rahoittama (EU-rahoitteinen ERA-NET-verkosto Inno Indigo) INDO-NORDEN-projekti on perustanut kenttäkokeen, jonka toteuttaa Luonnonvarakeskus (Luke) yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston (UEF) kanssa.

Hankkeen perustiedot

Kesto: 20182020

Hankkeen päätavoite on tehostaa maatilojen ravinteiden kierrätystä osana lannankäsittelyä ja nurmentuotantoa biokaasun tuotannon avulla, sekä vähentää tuotannosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä osana ilmastollisesti kestävää maataloustuotannon kokonaisvaltaista tehostamista.

Hankkeen tutkimukselliset tavoitteet ovat:

1) Kasvihuonekaasu- ja energiataseiden ympärivuotinen selvitys maatilamittakaavassa tuotetulle palkokasvinurmelle, joka syötetään biokaasun raaka-aineeksi.
2) Palkokasvinurmesta ja lannasta tuotetun metaanin määrän selvitys maatilamittakaavan biokaasureaktorissa ja arvio tuotetun energian merkityksestä tilalle.
3) Ravinnekierron tehostamispotentiaalin selvitys palauttamalla biokaasutuotannon käsittelyjäännös lannoitteena takaisin palkokasvinurmelle, jolloin tuotannon ravinnekierto pohjautuu biologiseen typensidontaan ja ravinteiden kierrätykseen. Verrokkina toimii mineraalilannoitteisiin ja muihin energiantuotantomuotoihin perustuva järjestelmä.
4) Alustavissa kokeissa havaittujen poikkeuksellisen alhaisten N2O-päästöjen taustalla olevien maaperäprosessien selvittäminen.

Tutkimustulosten avulla pyritään: 

1) vähentämään maatalouden riippuvuutta uusiutumattomista luonnonvaroista valmistetuista kemiallisista lannoitteista,
2) lisäämään maatilojen energiaomavaraisuutta ja hajautettua energiantuotantoa sekä
3) antamaan tietopohjaa mm. luomutuotannon ja proteiiniomavaraisuuden kehittämissuunnitelmien vaikuttavuusarvioinneille ja nautakarjatalouden ilmastovaikutusten laskennalle.
Tutkimustulosten viemistä käytäntöön edesauttaa merkittävästi tutkimuksen toteuttaminen käytännön mittakaavassa.

Lisätietoja: http://www.luke.fi/projektit/biokaasuapila/