Hyppää sisältöön
Media

Maatilojen liikennebiokaasuselvitys

Hankkeen perustiedot

Kesto: 20172018

Hankkeessa selvittää maatilojen mahdollisuuksia toimia liikennebiokaasun tuottajina ja myyjinä. Tarkastelussa on erityisesti liikenteessä ja maatilojen työkoneissa käytettävän biokaasun tuotanto ja kohteet, joissa raaka-aineena käytetään maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoina syntyvää biomassaa. Selvitys luo pohjaa uudelle yritystoiminnalle ja vahvistaa maatilojen roolia liikenteen biopolttoaineiden markkinoilla.

Selvityksessä analysoidaan laitoksen perustamista sekä biokaasun tuotantoa ja jakelua niin luvituksen, rahoituksen, riskienarvioinnin kuin maantieteellisen sijainnin osalta. Yrityksiltä, kehittämishankkeiden edustajilta ja muilta biokaasualan toimijoilta hankitaan tietoa hyvistä toimintatavoista ja liikennettä koskevien biokaasuhankkeiden pullonkauloista.

Tietoa kerätään erityisesti hankkeista, joissa maatiloilla tai niiden yhteenliittymillä on merkittävä rooli ja jotka toteuttavat kiertotalouden periaatteita. 

Ota yhteyttä: Erkki Rautio, selvityksen toteuttaja, p. 040 541 2131