Hyppää sisältöön
Media

Makeran tutkimus- ja kehittämismäärärahan haku vuodelle 2020

Makeran maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämismäärärahan haussa vuodelle 2020 rahoitetaan ensisijaisesti sellaisia tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita, jotka parantavat maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla tai tuottavat hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa. Jaettava summa on viime vuosina ollut noin 3,9 M€, ja sillä on rahoitettu vuosittain noin 20 uutta hanketta.

Haun painopisteet vuodelle 2020 ovat:

  1. Maatalouden kannattavuus ja maataloustulo nousuun

  2. Ruuantuotannon ja maatalousyrittämisen uudet mahdollisuudet ja toimintatavat

  3. Ympäristö- ja ilmastoviisas tuotanto

  4. Riskien hallinta erityisesti uusissa tuotantomuodoissa ja kiertotaloudessa

Painopisteiden kuvaus

Kaksivaiheinen haku

Makeran maa- ja elintarviketalouden hakuprosessi toteutetaan kaksivaiheisena maa- ja metsätalousministeriön sähköisessä järjestelmässä alla olevan aikataulun mukaisesti:

  • Ensimmäisen vaiheen (aiehaku) haku avautuu järjestelmässä maanantaina 7.1.2019 ja päättyy tiistaina 5.3.2019 klo 16:15
  • Hakijoille ilmoitetaan kesäkuun puoliväliin mennessä, mitkä hankkeet on valittu toiseen vaiheeseen. Muiden osalta tehdään kielteinen rahoituspäätös.
  • Toisen vaiheen haku avautuu järjestelmässä heinäkuun puolivälissä ja päättyy tiistaina 10.9.2019 klo 16:15.
  • Haun tuloksista ilmoitetaan joulukuun 2019 loppuun mennessä. Päätökset tehdään vuoden 2020 alussa, kun Makeran käyttösuunnitelma on hyväksytty ja varoja myönnetty vuodelle 2020.

Kaksivaiheisen haun ohjeet

Lisätietoja antaa:
Painopistekohtaiset lisätietojen antajat löytyvät tältä sivulta kohdasta ”Painopisteiden kuvaus”.

Muita tietoja antaa neuvotteleva virkamies Suvi Ryynänen, puh. 0295162126 (sähköposti suvi.ryynanen (at) mmm.fi).

Verkkopohjaisen hakujärjestelmän teknisestä toimivuudesta huolehtii toimeksiannosta MI Tietorakenteet Oy. Tarvittaessa ota yhteyttä sähköpostilla info(at)mitietorakenteet.fi tai puhelimitse puh. 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen).