Hyppää sisältöön
Media

Materiaalitehokkuusohjelma maataloussektorille

Toteuttajat

Valitaan alustavien suunnitelmien mukaan tarjouskilpailun perusteella.

Hankkeen perustiedot

Hankkeen tavoitteena on luoda maataloussektorille soveltuva materiaali- ja energiatehokkuusohjelma, joka olisi yhteensovitettavissa lähialojen kuten esimerkiksi elintarvikealan vastaavien kokonaisuuksien kanssa. Ohjelmaa valmisteltaessa selvitettäisiin suunnitelmalliselle edistämistyölle järkevä ja maatiloja parhaiten palveleva toimintamuoto (esim. toimialasopimus tai -sitoumus). Luotavan toimintamallin tulee edistää tehokkaasti kansallisten energia- ja materiaalitehokkuustavoitteiden saavuttamista sekä sektoreiden välistä yhteistyötä. Hankkeen yhtenä tehtävänä on myös luoda maatilojen ja pienten maaseutuyritysten energia- ja materiaalitehokkuusneuvonnalle räätälöity toimintamalli.

Kesto: 2020–2023 

Ota yhteyttä: Veli-Pekka Reskola / MMM, etunimi.sukunimi@mmm.fi