Hyppää sisältöön
Media

Metlalle uusi muutosajan johtokunta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2012 14.10
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään asettanut Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johtokunnan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 1.3.2012-28.2.2015. Uusi johtokunta asetetaan tilanteessa, jossa nähdään paljon kasvumahdollisuuksia uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan vihreän talouden piirissä. Samanaikaisesti luonnonvaroihin kohdistuu ympäristöuhkia kuten ilmastonmuutos seurannaisvaikutuksineen. Julkisen sektorin organisaatiorakenteita uudistetaan tutkimuksen vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Johtokunnalla on tärkeä rooli suunnata Metlan toimintaa tutkimus- ja asiantuntijaorganisaationa, joka kehittää ratkaisuja metsien hoitoa, käyttöä, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin. Työssä korostuu erityisesti metsiin ja puuhun perustuvan elinkeinotoiminnan edistäminen.Johtokuntaan on nimetty:

puheenjohtaja, Eeva Hellström, johtaja, SITRA
varapuheenjohtaja, Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos, maa- ja metsätalousministeriö;
jäsen, Marko Mäki-Hakola, johtaja, Metsänomistajien liitto, Länsi-Suomi;
jäsen, Anssi Niskanen, vt. aluejohtaja, Suomen metsäkeskus;
jäsen, Mari Walls, johtaja, professori, Suomen ympäristökeskus (SYKE);
jäsen, Tuija Aronen, vanhempi tutkija, Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstön edustaja; sekä
jäsen, Antro Säilä, johtaja, Metsäteollisuus ry.

Johtokunta ohjaa ja valvoo tutkimuslaitoksen toimintaa, päättää sen toiminnasta ja taloudesta sekä muista tutkimuslaitoksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista. Johtokunnan rooli on tärkeä muun muassa Metlan strategian laadinnassa ja toteuttamisessa. Johtokuntaan kuuluu enintään seitsemän laitoksen tehtäväalaa tuntevaa henkilöä, joista yhden tulee edustaa tutkimuslaitoksen henkilöstöä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
metsäneuvos Marja Kokkonen, 040-5246267