Hyppää sisältöön
Media

Metsäkanalintukannat monin paikoin vahvat – esitys metsästysajoista lausunnoille

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.8.2023 14.38
Tiedote

Metsäkanalintujen kannat ovat pysyneet monilla alueilla erittäin runsaina. Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että alkavalla syksyn metsästyskaudella sallittaisiin laajoilla alueilla metsästysasetuksen sallimat pisimmät metsäkanalintujen metsästysajat. Lausuntoja esityksestä voi antaa 21.8. saakka.

Metsäkanalintujen kantoja seurataan heinä–elokuun vaihteessa kattavasti laskettujen riistakolmioiden avulla, minkä perusteella valmistellaan tarkemmat alueelliset ja lajikohtaiset metsästysajat 10. syyskuuta alkavalle metsästyskaudelle.

Luonnonvarakeskuksen mukaan poikastuotto on tänä kesänä ollut kaikilla lajeilla keskivertoa. Metsäkanalintuja on valtakunnallisesti tarkasteltuna kolmatta vuotta peräkkäin suunnilleen saman verran. Metson ja teeren kannat ovat edelleen Pohjois-Suomessa useilla alueilla keskimääräistä suuremmat. Lounais- ja Kaakkois-Suomessa teeri- ja pyykannat ovat paikoitellen kuitenkin heikkoja, joten myös alueellisia rauhoituksia esitetään. Pääosissa Pohjois-Suomea ja Pohjois-Karjalaa metson ja teeren metsästystä ei rajoitettaisi, joten syksyn metsästyskausi voisi jatkua 10. joulukuuta saakka. Urosmetson ja -teeren talvimetsästys sallittaisiin viime vuoden tapaan laajalla alueella.

Kainuussa metson ja teeren kannat on kuitenkin monella alueella heikentyneet selvästi, joten teeren talvimetsästys sallittaisiin vain Puolangalla. Metson talvimetsästys olisi sallittua vain Puolangalla ja Suomussalmella, ja muualla Kainuussa metson metsästys päättyisi jo 11. marraskuuta. 

Varsinais-Suomessa teeren metsästys kiellettäisiin viime vuoden mukaisesti. Pyyn metsästys olisi edelleen kiellettyä Kymenlaakson maakunnassa. Metson, teeren ja pyyn metsästysaikaa lyhennettäisiin myös laajoilla alueilla Länsi-, Etelä-, Kaakkois- ja Keski-Suomessa.

Ylä-Lapin riekkokanta huipussaan

Ylä-Lapissa on riekkojen linjalaskennan alustavien tulosten mukaan tulossa harvinainen huippuvuosi, sillä kannan usean vuoden kasvun jälkeen nousu näyttää tänä vuonna jopa kiihtyneen. Keski-Lappia ja Koillismaata lukuun ottamatta riekon alho näyttää kuitenkin jatkuvan, joten muualla maassa riekon rauhoitusta jatkettaisiin edelleen. 

– Metso- ja teerikannat ovat Pohjois-Suomessa jo kolmena vuonna olleet paikoitellen laskentahistorian tiheimmät. Kattavien, talkootyönä tehtyjen riistakolmiolaskentojen ansiosta saadaan tarkkaa alueellista tietoa. Sen ansiosta voimme kohdistaa rajoituksia oikeille alueille ja hyödyntää kantoja kestävästi sallimalla pidemmän metsästyksen runsaiden kantojen alueilla. Suuri kiitos tästä kuuluu tuhansille vapaaehtoisille laskijoille, kertoo erityisasiantuntija Janne Pitkänen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lausuntopyyntö, asetusluonnos ja asetusmuistio (mmm.fi/lausunnolla) 

Metsänriistaa seurataan riistakolmiolaskennan avulla. Riistakolmiolaskennat tuottavat ajantasaista tietoa; viikolla 32 riistakolmiot.fi-sivustolle on päivitetty jo yli 800 riistakolmion tulokset. Tuoreen ja kattavan laskentatiedon ja yli 30 vuoden aikasarjan perusteella voidaan joillain alueilla tarvittaessa lyhentää metsästyskauden pituutta tai kieltää metsästys kokonaan. Lue lisää: Seurantajulkistus riistakolmiolaskennoista (Luonnonvarakeskus) 

Lintuinfluenssaa ei ole tähän mennessä havaittu metsäkanalinnuilla (metso, teeri, pyy, riekko). Lue lisää: Ajankohtaista lintuinfluenssasta (Ruokavirasto)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Erityisasiantuntija Janne Pitkänen, p. 0295 162 338, etunimi.sukunimi@gov.fi

Kuva metsäriekosta: Vastavalo / Risto Puranen

Lainsäädäntö Riista