Hyppää sisältöön
Media

Metsänomistaja 2020

Toteuttajat

Helsingin yliopisto

Hankkeen perustiedot

Hankkeen yleisenä tavoitteena on selvittää metsätalouden tilakohtaisen kannattavuuden mittaamista ja parantamista sekä tarkastella metsänomistuksen rakenne- ja tavoitemuutosten vaikutuksia metsätaloudelliseen käyttäytymiseen.

Hankkeen tulosten pohjalta voidaan kehittää mm. yritysmäisemmän metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä, metsien käsittelyn ja käytön hyväksyttävyyttä, metsäpalveluita metsänomistajille, metsien eri hyötyjen yhteensovittamista sekä luoda edellytyksiä raakapuumarkkinoille ja puuraaka-aineen saatavuudelle.

1970-luvulla aloitetut, säännöllisesti toteutetut metsänomistajatutkimukset tuottavat metsäpoliittisen päätöksenteon tueksi systemaattista seurantatietoa metsänomistajien käyttäytymisestä ja rakenteesta. Toimintaympäristön ja metsänomistajakunnan muutokset edellyttävät tulevan kehityksen analysointia metsäpolitiikan keinojen suuntaamiseksi ja vaikuttavuuden varmistamiseksi.  

Kesto: 1.7.2018- 31.12.2021 

Rahoitus: 455 000 €