Hyppää sisältöön
Media

Metsäteollisuuden sivuvirtojen jatkojalostus ja biovoimalan muuttaminen biojalostamoksi

Toteuttajat

VTT

Hankkeen perustiedot

Tarkastelun tavoitteena on kehittää prosessiratkaisut, joiden avulla kausiluontoisesti ohjataan osa bioenergiatuotannon raaka-ainevirrasta rinnakkaiseen biohiililaitokseen, jossa puu pyrolysoidaan ja aktivoidaan. Näin luodaan pienimuotoiselle biojalostamolle toimintakonsepti, joka mahdollistaa tasaisen puukäytön läpi vuoden ja paremman kannattavuuden. Tavoitteena on teknistaloudellisen analyysin avulla tarkastella aktivoidun biohiilen tuotannon integrointiedut puu- ja energiavirroissa biojalostamossa investointikustannusten madaltamiseksi. Selvitetään myös aktiivihiilen käyttöä vesienpuhdistuksessa, mm. mikromuovien poistoa hulevesistä. Tavoitteena on kartoittaa mahdolliset toimijat ja toteutettavuus siten että biohiilen volyymituotteiden valmistus tulee mahdolliseksi. Myös muiden lisäarvotuotteiden kehittämismahdollisuuksia arvioidaan.

Kesto: 1.1 - 1.9.2019 

Rahoitus: 130 000 € (MMM 100 000 € ja VTT 30 000 €)

Ota yhteyttä: Liisa Saarenmaa, liisa.saarenmaa@mmm.fi