Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Leppä: Metsien avulla irti fossiilitaloudesta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2017 9.03
Uutinen

Metsäneuvoston johdossa istui 20.6. ensimmäistä kertaa uusi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

– Haluamme siirtyä fossiilitaloudesta biotalouteen ja jos ja kun tätä halutaan, metsiä täytyy käyttää myös jatkossa, ministeri tiivisti Suomen poliittisen metsäviestin.

– Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu paljon uudesta hakkuutavoitteesta. Oheinen kuva kertoo, mitä tavoite todellisuudessa merkitsee. Kasvava hakkuumäärä ei juuri lainkaan lisää päätehakkuita ja  metsien harvennushehtaaritkin kasvavat vain vähän. Eli hakkkuiden kohteena oleva metsäala ei paljoa muutu, mutta metsien hyvän kasvun myötä poistuma hehtaaria kohden kasvaa.

Ministeri Leppä esitteli oheisen kaavion, jossa kuvataan keskimääräinen hakkuupinta-ala-arvio vuosille 2015-2025. Lähde Kari T. Korhonen et. al 2016, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 51/2016


Ministeri Leppä kertoi avauksessa terveisiä myös Euroopan ympäristöneuvosta, jossa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen keskusteli LULUCF sääntöpaketista. Kyseessä on maankäytön, maankäytön muutosten sekä metsien rooli Euroopan ilmastotavoitteissa.

– Yhteistä näkemystä ei ole vielä saavutettu. Neuvottelut jatkuvat lokakuussa Viron puheenjohtajuuskaudella. Muut jäsenmaat ymmärtävät tehdyn työn tuloksena entistä paremmin Suomen metsätaloutta ja sen rooli biotalouden moottorina, ministeri kertoi.

Lisäksi metsäneuvostossa käsiteltiin kansallisesta metsästrategiasta tehtävää arviointia sekä kuultiin Luonnonvarakeskuksen metsäbiotaloustutkimuksesta. Lisäksi Luonnonvarakeskuksen Jari  Hynynen kertoi, kuinka hakkuumäärien lisääminen ja metsänhoidon tehostaminen vaikuttavat puuston kasvuun ja puuvarantoihin.

– On tärkeää varmistaa, että puuston kasvun eteen tehdään töitä. Kun puun käyttötarpeet lisääntyvät, on tehostettava myös metsänhoitoa. Tehokkaimpia keinoja lyhyellä tähtäimellä ovat kasvatuslannoitukset sekä kunnostusojitukset, Hynynen kertoi.

– Nämä toimenpiteet on toteutettava ympäristökysymykset huomioiden. Pidemmällä tähtäimellä tehokas toimenpide on jalostetun metsänviljelyaineiston käyttö, joka tukee myös ilmastonmuutokseen sopeutumista, hän jatkoi.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

metsäneuvos Marja Kokkonen, marja.kokkonen(at)mmm.fi, p. 0295 162 444