Hyppää sisältöön
Media

Muutoksia lihasikojen ja vieroitettujen porsaiden tilavaatimuksiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2017 15.00
Tiedote

Hallitus hyväksyi tänään sikojen suojelua koskevan asetusmuutoksen, joka säätelee vieroitettujen porsaiden ja liha- ja kasvatussikojen tilavaatimuksia. Asetusmuutoksen jälkeen tilavaatimukset pienenevät nykyisestä ja ovat jatkossa lähes samat kuin Ruotsissa. Pohjoismaissa pinta-alavaatimukset ovat jatkossakin merkittävästi suurempia, kuin Euroopan unionin lainsäädäntö edellyttää.

Aiempien, vuonna 2012 uusittujen tilavaatimusten siirtymäaika olisi päättynyt ensi vuoden alussa. Niihin sisältyvä, portaittain nouseva tilavaatimus olisi kuitenkin ollut muuttuvissa olosuhteissa ja esimerkiksi tuottajasta riippumattomissa ruuhkatilanteissa jäykkä.

Ennen nyt tehtyä asetusmuutosta voimassa ollut suurempi tilavaatimus on estänyt useilla porsastuotantotiloilla porsaiden vieroittamisen porsituskarsinaan. Vieroitus, jossa emakko viedään pois ja porsaat jäävät tuttuun karsinaan, on porsaiden hyvinvoinnin kannalta perusteltua, koska se vähentää vieroituksen aiheuttamaa merkittävää rasitusta porsaille.

Nyt tarkistetut tilavaatimukset perustuvat pääosin portaattomasti nousevaan laskentakaavaan, joka on sama kuin Ruotsissa. Samalla myös tilavaatimusten siirtymäaika pitenee 7 vuodella ja päättyy vuoden 2025 alussa.

Muutosten katsottiin olevan välttämättömiä sianlihantuotannon pitkään jatkuneen taloudellisen kriisin vuoksi. Koska sikatalouden kannattavuus on ollut erittäin huono jo useiden vuosien ajan, sikaloiden investoinnit ovat olleet käytännössä pysähdyksissä eikä tarvittavia remontteja ole voitu toteuttaa.

Elinkeinon laskelmien mukaan siirtymäajan päättyminen olisi aiheuttanut 20–77 miljoonan euron lisäkustannukset vuoden loppuun mennessä. Eläinmäärän pienentäminen esimerkiksi porsasmäärää vähentämällä tilavaatimusten täyttämiseksi ei ole sikatilojen velkatilanteen vuoksi mahdollista. Lisäksi viime vuosina pahnuekoot ovat suurentuneet. Tuottajien mukaan seuraavien 3­­­­-5 vuoden aikana ei sianlihan markkinatilanne ole paranemassa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström p. 02951 62436, susanna.ahlstrom(at)mmm.fi

Eläimet ja kasvit Eläinsuojelu Ruoka ja maatalous Tuotantoeläimet