Hyppää sisältöön
Media

Nollakuituselvitys

Toteuttaja

Kainuun ELY-keskus ja St1

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2015–2016

Nollakuituhankkeen tavoitteena oli tehdä selvitys, jonka pohjalta on mahdollisuus kartoittaa yksityiskohtaisemmin Suomen vesistöissä sijaitsevia nollakuituesiintymiä ja pilotoida etanolin valmistus nollakuidusta. Lisäksi kirjallisuusselvityksessä kartoitettiin olemassa oleva tieto nollakuidun esiintymisestä ja hyödyntämisestä sekä mahdolliset kansainväliset kokemukset. 

Hanke toteutettiin yhteistyössä GTK:n Itä-Suomen yksikön (sedimenttinäytteiden ottaminen, analysointi sekä raportointi tuloksista), Aalto-yliopiston (nollakuidun määrä ja laatu Suomen vesistöissä -kirjallisuusselvitys) sekä Tampereen kaupungin, Stora Enson, UPM-Kymmenen ja Metsä Groupin (paperitehtaiden sedimenttitutkimukset) kanssa. 

St1 teki Tampereen Lielahden alueen sedimenttinäytteistä tarkemmat analyysit ja määrittelyt nollakuidun soveltuvuudesta etanolin valmistamiseen. Nollakuidun hyödyntäminen etanolin valmistuksessa ei näihin analyyseihin ja määrittelyihin perustuen ole kovin kustannustehokasta. Varsinkin lietteessä olevien haitta-aineiden hävittäminen mahdollisesti pilaantuneena maa-aineksena on kallista.

Aalto-yliopiston opiskelijoiden tekemän nollakuidun määrän ja laadun kirjallisuusselvityksessä todettiin, että haitta-aineet metsäteollisuuden sedimenteissä ovat varsin korkeita ja määrien arviointi vaatii paikkakohtaista kartoittamista sekä mallinnuksen kehittämistä.

Selvityksen johtopäätöksissä päädyttiin siihen, että nollakuitulietteen jatkoselvittely bioetanolin valmistamiseksi ei ole perusteltua.