Hyppää sisältöön
Media

Nurmet osana biotaloutta ml. EU:n uusituvan energian direktiivi (REDII) – maatalousraaka-aineista tuotetun biokaasun kestävyys

Toteuttajat

Luke

Hankkeen perustiedot

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää nurmen roolia maa- ja biotaloudessa sekä nostaa esille nurmeen liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia ja tutkimustarpeita. Hanke luo kehyksen nurmituotannon edistämissuunnitelmalle. Lisäksi tavoitteena on saada maatalouden raaka-aineista tuotetulle biokaasulle kansalliset kestävyyden oletusarvot, joita biokaasutoimijat voivat käyttää.

Kesto: 1/2019-6/2019