Hyppää sisältöön
Media

Ohjausryhmä maaseutupoliittisen selonteon valmisteluun

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2023 6.01
Uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 21.12.2023 ohjausryhmän valmistelemaan valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon ja siihen liitettävän poikkihallinnollisen toimeenpanosuunnitelman. Ohjausryhmän toimikausi päättyy 31.3.2027.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti laaditaan valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko. Edellinen maaseutupoliittinen selonteko annettiin vuonna 2009 ja ensimmäinen selonteko vuonna 1993.

Selonteko määrittelee valtioneuvoston pitkän aikavälin maaseutuvision sekä tavoitteet ja poikkihallinnolliset toimet maaseutu- ja saaristoalueiden elinvoiman uudistumiselle, asuttavuuden, palveluiden, infrastruktuurin ja yrittäjyyden sekä kansalaistoiminnan edellytyksille ja suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden vahvistamiselle. Selonteolla parannetaan politiikan johdonmukaisuutta ja osuvuutta maaseutu- ja saaristoalueille sekä edistetään paikkaperustaisen politiikan ja kehittämisen toteuttamista.

Selonteossa maaseutu- ja saaristoalueet määritellään kansallisen kaupunki-maaseutuluokituksen (Syke 2020) sekä kansallisen saaristotypologian (Syke 2020) mukaisilla paikkatietopohjaisilla aluejaoilla, joihin voidaan kytkeä eri hallinnolliset rajaukset, esimerkiksi kuntatasolle yleistetty luokitus.

Suomen pinta-alasta noin 95 prosenttia on maaseutua, 68 prosenttia harvaan asuttuja alueita ja 15 prosenttia saaristoalueita. Maaseutu- ja saaristoalueilla asuu suomalaisista vajaat 1,5 miljoonaa vakituisesti ja jopa 2,9 miljoonaa osa-aikaisesti. Maaseudulla sijaitsee 35 prosenttia maamme yritysten toimipaikoista. Maaseudulta saataviin raaka-aineisiin ja hyödykkeisiin pohjautuu 68 prosenttia tavaraviennistä. Lisäksi biotalous muodostaa 16 prosenttia kansantalouden tuotosta.

Ohjausryhmän tehtävänä on vastata hallitusohjelmassa mainitun maaseutupoliittisen selonteon laadintaan liittyvästä poikkihallinnollisesta yhteensovittamisesta.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin osastopäällikkö Minna-Mari Kaila maa- ja metsätalousministeriöstä ja varapuheenjohtajiksi maatalousneuvos Taina Vesanto sekä neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola MMM:stä. 

Muut jäsenet:

Markku Hassinen, apulaispäällikkö, Rajavartiolaitos, sisäministeriö 
(Varajäsen Pasi Ryynänen, yksikön johtaja)
Sanna Poutiainen, yksikön johtaja, puolustusministeriö
(Varajäsen Janne Torvinen, ylitarkastaja)
Anne-Marie Välikangas, finanssineuvos, valtiovarainministeriö
(Varajäsen Jyri Inha, lainsäädäntöneuvos)
Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
(Varajäsen Erno Hyvönen, projektisuunnittelija)
Satu Kaskinen, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö
(Varajäsen Tiia Orjasniemi, neuvotteleva virkamies)
Petra Stenfors, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
(Varajäsen Mikko Härkönen, neuvotteleva virkamies)
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
Sonja Pyykkönen, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
(Varajäsen Johanna Helkimo, erityisasiantuntija)

Biotalous Maaseutu Metsät Ruoka ja maatalous