Hyppää sisältöön
Media

Oikeudenmukaisuuden rooli biotaloutta koskevissa ratkaisuissa

Toteuttajat

Hanketta johtaa professori Matti Häyry Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Tutkimusryhmään kuuluvat tutkimushankkeen johtaja, vanhempi tutkija ja tutkijatohtori. Ryhmä osallistuu kokonaisuudessaan MMM:n hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeen perustiedot

Kesto: 20172020

Hyötyjen ja haittojen oikeudenmukainen jakaantuminen eri toimijoiden kesken on tärkeä edellytys biotalouden yhteiskunnalliselle hyväksyttävyydelle. Hyöty- ja haittanäkökohtien, riskien, odotusten ja eturistiriitojen tunnistamiseen tarvitaan käsitteellisiä välineitä. Tämä hanke tuottaa tietoa, jonka avulla oikeudenmukaisuusnäkökulma voidaan sisällyttää biotaloutta koskevaan politiikkavalmisteluun.

Hankkeen tavoitteena on:

1) Tuottaa tietoa siitä, ketkä biotalouden systeemisen muutoksen seurauksena voivat voittaa, ketkä hävitä ja minkä suhteen, tehdä näkyväksi tähän muutokseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja arvioida miten nämä ulottuvuudet voivat vaikuttaa biotalouden hyväksyttävyyteen.
2) Tuottaa biotalouden politiikkavalmistelua varten käsitteellisiä välineitä, joiden avulla hyötyjen ja haittojen jakaantuminen ja mahdolliset eturistiriidat, taustalla olevat arvo- ja intressipohjaiset kannat, niiden perustelut ja perusteluiden taustaoletukset ja vaihtoehtoiset ratkaisumallit voidaan tunnistaa.
3) Kehittää menettelytapoja, joiden avulla biotalouden politiikkavalmistelu tuottaa entistä oikeudenmukaisempia ratkaisumalleja.

Kohderyhmät jotka hyötyvät hankkeesta:

- Virkamiesvalmistelijoiden osaaminen oikeudenmukaisuuskysymysten huomioon ottamisessa paranee.
- Elinkeinoelämä saa työvälineitä biotalouden hyväksyttävyyden puolustamiseen.
Yhteiskunta/kansalaiset, kun oikeudenmukaisuuden huomioon ottaminen politiikkavalmistelussa vahvistuu.

Ota yhteyttä: matti.hayry@aalto.fi