Hyppää sisältöön
Media

Skyldigheten att låta kor och kvigor som hålls i båsladugårdar gå ute kan även i fortsättningen fullgöras helt och hållet under sommartid

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2024 16.37 | Publicerad på svenska 2.2.2024 kl. 9.25
Pressmeddelande

Förordningen som gäller skydd av nötkreatur ska ändras så att av den årliga skyldigheten att låta djuren gå ute i minst 90 dagar ska minst 60 dagar genomföras under perioden 1.5–30.9.

Skyldigheten att låta mjölkkor och kvigor som hålls i båsladugårdar gå eller beta ute i 90 dagar ändras i enlighet med riksdagens jord- och skogsbruksutskotts betänkande (33/2022). Skyldigheten kan fullgöras helt och hållet under betesperioden. Förordningen som gäller skydd av nötkreatur ska ändras så att av den årliga skyldigheten att låta djuren gå ute i minst 90 dagar ska minst 60 dagar genomföras under perioden 1.5–30.9. De återstående 30 dagarna kan genomföras vid önskad tidpunkt under året, också under sommartid. Förordningen kommer att ändras under våren så snart som möjligt och tillämpas från och med den 1 oktober 2024.
 
Ytterligare upplysningar

Susanna Ahlström, susanna.ahlstrom@gov.fi, tfn 0295 162 436

Mat och jordbruk