Hyppää sisältöön
Media

Ihmiset EU-valmistelun takana 1
Puheenjohtajapari johti syksyn CAP-uudistusta kohti maalia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2020 13.34
Uutinen

Suomen EU-puheenjohtajakausi on takana ja maa- ja metsätalousministeriössä on palattu arkeen. Puheenjohtajuuden parissa työskennelleet virkamiehet ovat palanneet normaalitöihinsä ja osa pakkaa laukkujaan Brysselissä. Maatalous- ja maaseutuasioista leimasi Suomen pj-kaudella CAP-uudistuksen eteenpäin vieminen. Se vei muutaman virkamiehen työajasta syksyn aikana valtaosan. Mutta miten töistä selvittiin?

Juha Palonen ja Tiina Malm vuorottelivat neuvoston CAP-työryhmän puheenjohtajina.
Kuva: Juha Palonen ja Tiina Malm vuorottelivat EU-neuvoston CAP-työryhmän puheenjohtajina.

Tiina Malm ja Juha Palonen hoitivat kuuden kuukauden ajan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan eli CAP:n uudistuksen valmistelua toimiessaan neuvoston CAP-työryhmän puheenjohtajina. Työryhmäkokouksia (jäsenmaiden edustajat pöydän ympärillä) oli kahdeksan, osa niistä kaksipäiväisiä, ja ennen kutakin kokousta oli valmistelukokoukset ensin neuvoston  sihteeristön ja oikeuspalvelun ja sitten komission kanssa. Matkapäiviä kertyi paljon.

Suomen kaudella jatkettiin CAP-uudistuksen eteenpäin viemistä Itävallan ja Romanian jälkeen. Komissio julkisti CAP-asetusluonnoksen kesäkuussa 2018.

Kahden puheenjohtajan malli helpotti

Alun perin oli suunniteltu, että Malm vetäisi maaseutuasioita valmistelevaa ryhmää ja Palonen suoria tukia valmistelevaa ryhmää, mutta kun nämä asiat yhdistettiin yhteen työryhmään, niin päätettiin mennä kahden puheenjohtajan mallilla. Tämä ratkaisu toimi hyvin ja kevensi työkuormaa huomattavasti. Tärkeänä apuna suomalaisilla oli EU-neuvoston sihteeristön ja neuvoston oikeuspalvelun virkamiehet. Heidän asenteensa ja palveluhalunsa olivat Malmin mielestä huippuhyviä.

Malm ja Palonen tiimeineen kokosivat jäsenmaiden kommentit ja laativat sitten seuraavan version lakipalvelun avustuksella ja kuulivat tässä yhteydessä myös komissiota. Päivitetyt artiklat lähetettiin jäsenmaille ja käsiteltiin seuraavassa työryhmäkokouksessa. Vaikeat ja poliittisemmat asiat lähetettiin maatalouden erityiskomitean käsittelyyn.

Keskustelua sisältökysymyksistä jatketaan vielä Kroatian kaudella. Koska osa teksteistä on sidoksissa EU:n rahoituskehykseen, ei sisältöäkään voida lyödä lukkoon ennen kuin rahoitus on selvillä. ”Mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikki on sovittu” on  yleinen periaate . Keskeisiä kumppaneita Malmille ja Paloselle olivat Suomen EU-edustustossa Osmo Rönty, Kari Valonen sekä Sanna-Helena Fallenius. Valonen ratkoi työryhmässä auki  jääneitä asioita erityiskomiteassakomiteassa. ”Heidän kanssaan pidimme lukuisia palavereita kasvotusten, Skypessä, tai whatsappissa”, kertoo Malm.

”Hektinen kausi, mutta koira ja hevonen tuli hoidettua”

Malmin ja Palosen työ edellytti totaalista heittäytymistä. Kumpikin on ollut hallinnossa jo 1990-luvulla. Puheenjohtajuuskauden tehtäviin he ilmoittautuivat, eivätkä katuneet. ”Nämä ovat kivoja, haastavia töitä, joissa näkee tulokset ja saa valtavasti hyviä kontakteja”, Malm kuvaa.

”On ollut hieno kokemus saada olla viemässä eteenpäin näin tärkeitä asioista. Johdimme työryhmää, jossa vedetään linjat sille kuinka noin 350 miljardin euron tuet noin 12 miljoonalle tuensaajalle tulisi jakaa seuraavan seitsemän vuoden aikana” Palonen sanoo.

”Kausi oli todella hektinen. Onneksi ei ollut pieniä lapsia hoidettavana, koira ja hevonen tulivat kuitenkin hoidetuiksi,” Malm naurahtaa. Tuntisaldot paukkuivat, mutta ne saadaan hoidettua, Malm kertoo.

Kuva: Takaisin ministeriössä. Mukavat muistot puheenjohtajavuodesta siivittävät Tiina Malmia ja Juha Palosta alkaneen vuoden haasteissa eteenpäin.

Palosella ja Malmilla on kiireestä huolimatta mukavat muistot kaudesta. ”Yhteistyö toimi, meillä oli loistava tiimi edustuston virkamiesten ja ministeriön kollegoiden kanssa ja työryhmässä oli jäsenmaista hyvät edustajat”, Malm listaa. ”He suhtautuivat työhön rakentavasti”, Palonen lisää.

Myös komission kanssa yhteistyö on sujunut hyvin, Palonen kiittelee. ”Rakentavaa ja hyvää yhteistyötä, esimerkiksi DG AGRI:n lakiasiainjohtajalta saatiin hyvää tukea”, Palonen kertoo. ”Vaikka ei aina tehtykään kuten komissio olisi toivonut”, hän naurahtaa.

DG AGRI on Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, jonka tehtävänä on edistää Euroopan maatalouden kestävää kehitystä ja varmistaa sen maaseutualueiden hyvinvointi.

Kollegat auttoivat normaalitöissä

Malm ja Palonen saivat keskittyä sikäli rauhassa tehtäväänsä, että toiset virkamiehet hoitivat kotimaassa  osan heidän normaalitöistään. Heidän lisäkseen aktiivista valmistelutyötä työryhmässä tekivät Sanna Sihvola ja Pia Lehmusvuori maa- ja metsätalousministeriöstä. Asetusten valmistelutyöhön kotimaassa osallistui myös muita ministeriömme virkamiehiä.

Vuoden vaihduttua Malm ja Palonen ovat palanneet normitöihinsä. Isona ”kakkuna” molemmilla on edessä Suomen CAP-suunnitelman valmistelu. Taakse jääneestä kaudesta he uskovat Suomen saaneen hyvän maineen.

”Meillä ei ollut saumaa saada kaikkea valmiiksi, mutta annoimme Kroatialle hyvän mahdollisuuden viedä asioita eteenpäin. Kyllä se lämmittää, että jäsenmaat sekä neuvoston sihteeristö ovat kiitelleet työtämme”, Palonen ja Malm sanovat.

Teksti: Pekka Väisänen,  MMM:n viestintäyksikkö

(Jutun toisessa osassa haastatellaan Brysselin EUE-edustuston maataloustiimiä. Se ilmestyy lähipäivinä).