Hyppää sisältöön
Media

Puutuhkan käyttö kivennäismaametsien lannoituksessa -pilotti

Toteuttajat

Hankkeen toteuttivat Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Tapio, Apila Group Oy ja Ecolan Oy. 

Hankkeen perustiedot

Kesto: 20162018

Metsä- ja energiateollisuudessa syntyy huomattava määrä puu- ja turvetuhkaa, arvioiden mukaan 300 000- 600 000 tonnia vuodessa. Puutuhka sisältää runsaasti hyödyllisiä ravinteita, joiden palauttaminen metsään on sekä metsänkasvatuksellisesti että ekologisesti perusteltua. Oikein käytettynä - ts. sopiva määrä, sopivanlaista tuhkaa ja sopivalle kasvupaikalle -  tuhkaa voidaan käyttää metsälannoitteena.

Metsien lannoituksessa puutuhkan hyödyntäminen on keskittynyt tähän asti erityisesti turvemaille. Myös kivennäismailla olisi potentiaalia puutuhkan käytölle. Puutuhkan käyttö kivennäismaametsien lannoituksessa -hankkeessa pilotoitiin puutuhkan turvallista käyttöä kivennäismaametsissä. 

Hankkeessa toteutettiin 2016 rakeistetun tuhkan lannoituskokeita. Lisäksi vuodenvaihteessa 2017-2018 toteutettiin irtotuhkan lannoituskoe. Hankkeeseen sisältyy kokeiden pitkäaikainen seuranta, jotta saadaan tietoa tuhkan vaikutuksista kasvillisuuteen, marjoihin, sieniin, maaperään ja puuston kasvuun. Hanke kytkeytyi myös tuhkalannoituksen kannattavuuteen ja tuhkan käytön esteiden vähentämiseen.

Hankkeen osana laadittiin kirjallisuusselvityksiä ja vuosina 2016 - 2018 järjestettiin useampia seminaareja, työpajoja ja retkeilyjä. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin lokakuussa 2018 Jyväskylässä. Hankkeen tulokset ja loppuraportti ovat luettavissa hankkeen verkkosivuilta.

Yleisesittely puutuhkan käyttöä edistävistä hankkeista (28.2.2019)
Hankkeen verkkosivut (Tapio)
Hankkeen esite