Hyppää sisältöön
Media

Ravinnekiertotuki lausuntokierrokselle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2023 16.41
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja biokaasulaitosten lannan ravinnekiertotukea koskevaan valtioneuvoston asetukseen. Samalla selvitetään tuen laajentamista myös muille lannan ravinnekierrätystä toteuttaville laitoksille.

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu biokaasulaitosten lannan ravinnekiertotukea koskeva valtioneuvoston asetusluonnos, joka on lähtenyt lausuntokierrokselle. Kyseessä on uudentyyppinen tuotantotuki biokaasulaitoksille, jotka vastaanottavat kotieläinten lantaa tai vesistökasvillisuuden hoitojätteitä ja tuottavat niistä biokaasua ja markkinoille saatettavia ravinnevalmisteita. Tuen tavoitteena on edistää kotieläinten lannan ravinne- ja energiapotentiaalin laajempaa hyödyntämistä sekä kierrätyslannoitemarkkinoiden syntymistä.

Tuki myönnetään avoimessa tarjouskilpailumenettelyssä, jossa tuen perusteena ovat vastaanotetut fosforikilogrammat. Tarjouskilpailussa eduksi lasketaan lannoitevalmisteiden korkea jalostusaste, biokaasulaitoksen sijainti fosforiylijäämämaakunnassa tai alueella, jossa vesimuodostumien ekologinen tila on heikentynyt. 

Ministeri Essayahin toimeksiannosta maa- ja metsätalousministeriössä selvitetään jatkossa mahdollisuutta myöntää tukea myös sellaisille lannan ravinnekierrätystä toteuttaville laitoksille, joiden yhteydessä ei ole biokaasutuotantoa.

Asetusluonnos on luettavissa täältä:
https://mmm.fi/lausunnolla

Lisätiedot maa- ja metsätalousministeriöstä:

Karoliina Pietiläinen, erityisasiantuntija
P. 0295 162 017
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@gov.fi

Veli-Pekka Reskola, ylitarkastaja
P. 0295 162 193
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@gov.fi