Hyppää sisältöön
Media

Regeneratiivisen maanviljelyn ja kumppanuusmaatalouden ratkaisut tulevaisuuden ruokaturvan haasteisiin

Toteuttajat

Aalto-yliopisto

Hankkeen perustiedot

Osana biotaloutta kestävä maatalous ja ruuantuotantojärjestelmä takaavat ruokaomavaraisuuden ja tulevaisuuden ruokaturvan. Ruuantuotanto ja sen taloudellinen kannattavuus ovat vahvasti kytköksissä maaperään, jonka elinvoimaisuus mahdollistaa viljelyn ja ruuantuotannon jatkuvuuden. Maatalouden ulkoisvaikutukset, kuten kemikaalien käyttö, monokulttuuriset viljelykäytännöt, maaperän huono kunto, eläinten hyvinvoinnin haasteet, keskittynyt kauppa ja viljelijöiden heikko asema ruokaketjussa vaativat uusia ratkaisuja. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää maaperän elinvoimaisuuden parantamiseen ja suljettuun kiertoon pohjautuvaa regeneratiivisen maanviljelyn mallia, jossa maatilaa hoidetaan ensisijaisesti ekosysteeminä. Kumppanuusmaatalouden malli tukee kestävää viljelyä myös siten, että viljelijä voi saada oman oikeudenmukaisen osansa ruokaketjun tuottamasta lisäarvosta. Kumppanuusmaatalous tarjoaa vaihtoehtoisen tavan organisoida taloutta 

Kesto: 1.1.-30.6.2019

Ota yhteyttä: Galina Kallio, etunimi.sukunimi@helsinki.fi