Hyppää sisältöön
Media

Suden kannanhoidollisen metsästyksen selvitykseen työryhmät

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2020 15.55
Tiedote

Suden kannanhoidollisen metsästyksen laajapohjaisessa suunnittelu- ja määrittelyhankkeessa selvitetään suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä ja tavoitteita. Lisäksi arvioidaan muita tyydyttäviä ratkaisuja. Suunnittelun pohjana on susikannan hoitosuunnitelma ja EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu koskien suden kannanhoidollista metsästystä.

Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämälle Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu ja määrittely -hankkeelle on asetettu valmistelu- ja ohjausryhmät. Laajapohjaisessa hankkeessa selvitetään suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä ja tavoitteita. Lisäksi hankkeessa arvioidaan mahdollisia muita tyydyttäviä ratkaisuja. Tavoitteena on tuottaa esitys suden kannanhoidollisen metsästyksen järjestämisestä.

– Muiden suurpetojen, kuten karhun ja ilveksen, kohdalla metsästys on tärkeä osa suunnitelmallista kannanhoitoa. Suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytykset selvitetään nyt perusteellisesti laajapohjaisessa työssä. Metsästys on osa suden tuoretta kannanhoitosuunnitelmaa ja tavoite on, että se toteutuu, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön edustajien ohella ympäristöministeriön, Suomen luonnonsuojeluliiton, Suomen metsästäjäliiton, MTK:n ja Suomen riistakeskuksen edustajat. Ohjausryhmä ohjaa valmisteluryhmän työtä ja tekee maa- ja metsätalousministeriölle esityksen valmisteluryhmän suunnitelman pohjalta.

Hankkeen valmisteluryhmään kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Luonnonvarakeskuksen, Poliisihallituksen, Suomen riistakeskuksen, Metsähallituksen, MTK:n, Suomen luonnonsuojeluliiton, Luonto-Liiton, Suomen Kennelliiton, Suomen metsästäjäliiton ja valtakunnallisen riistaneuvoston sekä alueellisten riistaneuvostojen edustajat. Valmisteluryhmän tehtävänä on tehdä ohjausryhmälle esitys suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksistä, tavoitteista, määrittelystä ja suunnitelmasta sekä arviot mahdollisista muista tyydyttävistä ratkaisuista. Työryhmien toimikausi alkaa 23.1.2020.

Pohjana EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu

Suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytysten selvittämisessä ja suunnittelussa otetaan huomioon EU-tuomioistuimen suden kannanhoidollista metsästystä koskeva ennakkoratkaisu.

– EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu mahdollistaa kannanhoidollisen metsästyksen, mikäli viranomaiset kykenevät tuottamaan tarvittavan määrän todistelua siitä, että se tavoite tai peruste, jonka vuoksi kyseistä direktiivin kohtaa käytetään, on hyväksyttävä, neuvotteleva virkamies Sami Niemi toteaa.

Myös korkeimman hallinto-oikeuden suden kannanhoidollista metsästystä koskeva ratkaisu ja Euroopan komission päivittyvä luontodirektiivin tulkintaohje tullaan ottamaan hankkeessa huomioon, kun ne julkistetaan.  

Hanke on kirjattu Suomen susikannan hoitosuunnitelmaan, jossa on esitetty alustava hankekuvaus. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun tai niin kauan kuin on korkeimman hallinto-oikeuden suden kannanhoidollista metsästystä koskevan ratkaisun ja EU:n luontodirektiivin tulkintaohjeen päivityksen aikatauluista riippuen tarpeen.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Sami Niemi, erätalousyksikkö, Luonnonvaraosasto, maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295162391, sami.niemi@mmm.fi

ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868, teppo.sakkinen@mmm.fi

Linkit aiheeseen liittyen:

Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu ja määrittely -hankkeen alustava hankekuvaus on esitetty Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa.

Tiedote 5.11.2019: Susikannan hoitosuunnitelmalla pyritään hallitsemaan suteen liittyviä konflikteja ja turvaamaan susikannan elinvoimaisuus

Tiedote 10.10.2019: Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu suden kannanhoidollisesta metsästyksestä odotettua tiukempi

Työryhmien kokoonpano 

Hankerekisteri

Eläimet ja kasvit Jari Leppä Riista