Hyppää sisältöön
Media

Tänä talvena saa kaataa 46 sutta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2015 15.28
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö sallii 46 suden kannanhoidollisen metsästyksen tänä talvena. Ministeriö päätti nostaa kiintiötä lausunnolla olleesta määrästä 7 sudella Luonnonvarakeskuksen (Luke) tarkentuneen lauma-arvion perusteella.

Luken tuoreen arvion mukaan Suomessa on noin 34-38 laumaa. Viime tammikuussa Luke arvioi susilaumoja olleen 35, joten susilaumojen määrä on pysynyt ennallaan tai kasvanut. 

Kannanhoidolliset luvat myöntää Suomen riistakeskus. Luvat suositellaan kohdistettavaksi nuoriin haittaa tai vahinkoa aiheuttaneisiin susiin. Luvan myöntämisen edellytyksenä on aina se, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole. Päätös ei saa vaarantaa suotuisaa suojelutasoa koskevaa tavoitetta.

Susialueilla asuvat ihmiset ovat kokeneet, ettei heillä ole keinoja puuttua ongelmia aiheuttaviin susiin. Uudessa susikannan hoitosuunnitelmassa on 59 erilaista toimenpidettä sekä 9 konkreettista hanketta, joilla etsitään uudenlaisia ratkaisumalleja susikonfliktin keskeisimpiin kipukohtiin. Kannanhoidollinen metsästyksen kokeilu on yksi hoitosuunnitelman keskeisimmistä hankkeista, jolla on tarkoitus luoda laillinen toimintamalli puuttua haittaa tai vahinkoa tuottaviin yksilöihin ja näin ehkäistä laittomia susien tappamisia. Hankkeessa on nyt meneillään toinen kokeiluvuosi. Ajanjakson aikana seurataan tarkasti, miten metsästys vaikuttaa susikantaan ja ihmisten asenteisiin susia kohtaan. Kannanhoidollisen metsästyksen lisäksi susia saa kaataa Suomen riistakeskuksen myöntämällä vahinkoperusteisella poikkeusluvalla tai poliisin määräyksellä.

Susikannan hoidon tavoitteita asetetaan erikseen jokaiselle susireviirille. Näin saadaan paikalliset toimijat aiempaa paremmin mukaan susikannan hoidon suunnitteluun. Susikannan suojelu onnistuu vain, jos reviireillä asuvien ihmisten tarpeet huomioidaan.

Kannanhoidolliset poikkeusluvat myöntää Suomen riistakeskus. Niitä myönnetään rajoitetusti vain vakiintuneille susireviireille, joissa on jälkeläistuottoa. Kannanhoidollisia poikkeuslupia myönnettiin ensimmäisenä kokeiluvuonna pääsääntöisesti yksi susireviirialuetta kohden, mutta Suomen riistakeskus voi nyt harkintansa mukaan päättää myös useammasta luvasta. Esimerkiksi sellaiselle alueelle, jossa on useita elinvoimaisia lähekkäisiä laumoja tai lauman koko on suuri, lupia voidaan myöntää useampia. Luvat suositellaan kohdistettavaksi nuoriin haittaa tai vahinkoa aiheuttaviin susiin. Lupa voidaan kohdentaa myös vakiintuneeseen pariin, mikäli parin yksilöt ovat aiheuttaneet merkittäviä vahinkoja.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Jussi Laanikari p. 040 733 6229,
neuvotteleva virkamies Sami Niemi p. 0400 238 505

Kimmo Tiilikainen Riista