Hyppää sisältöön
Media

Tiedolla ja taidolla kohti ilmastoviisasta ja kestävää maankäyttöä (HiiliVie)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Savonia AMK, Syke, Luke, UEF

Hankkeen kuvaus

Maankäyttösektorin ilmastokestävyyden parantamista edistävä tutkimustoiminta on Suomessa ollut viime vuosina erittäin vilkasta. Tietoa on paljon, mutta se on varsin hajallaan, mikä vaikeuttaa sen hyödyntämistä. HiiliVie-hankkeessa ponnistamme joulukuussa 2023 päättyvän SysteemiHiili-hankkeen hartioilta ja jatkojalostamme siinä kehitettyjä menetelmiä ja tutkimustuloksia sekä hyödynnämme muiden tutkimusten tuottamia tuloksia.

Hankkeen päätavoitteena on parantaa maankäyttösektorin eri toimijoiden tietotaitoa ilmastoviisaista ja kokonaiskestävistä ratkaisuista ja suunnittelumenetelmistä sekä valmiuksia suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja maa- ja metsätaloudessa sekä turvetuotantoalueiden jatkokäytössä. 

Hankkeessa kehitämme valuma-aluesuunnittelun toimintamallia yhdessä ELY-keskusten, neuvontajärjestöjen ja suunnittelijoiden kanssa ja tuotamme toimintamallin hyödyntämistä tukevaa opas- ja viestintäaineistoa. Vahvistamme neuvontajärjestöjen valmiuksia välittää tietoa eri maankäyttö-toimenpiteiden kokonaisvaikutuksista ja eri kohteisiin parhaiten sopivista maanviljely- ja metsänkäsittelytoimenpiteistä. Samoin lisäämme suunnittelijoiden kyvykkyyttä toteuttaa järkevää valuma-aluesuunnittelua. 

Tuotamme opetusmateriaalia uusimman tutkimustiedon pohjalta alueiden hiilineutraalisuuteen vaikuttavista maankäyttö- ja ympäristötekijöistä, hiilen kierrosta maaperässä ja vesistöissä, vesien tummumiskehityksestä sekä toimenpiteiden ja ohjauskeinojen  arvioinnin menetelmistä. Lisäksi edistämme ohjauskeinoja ja sosiaalista hyväksyttävyyttä koskevan tutkimustiedon saavutettavuutta eri kohderyhmille. Pyrimme myös lisäämään toimittajien valmiuksia kirjoittaa laadukkaita artikkeleja monitahoisesta aihepiiristä.

Hankkeen toteuttajina ovat Savonia-amk, Syke, Luke ja Itä-Suomen yliopisto. Keskeiset yhteistyökumppanit ovat Suomen Metsäkeskus, ProAgria Oulu ja Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys sekä ELY-keskusten valuma-alue- ja kunnostushankkeiden asiantuntijat. 

Kesto

2023–2024

Lisätietoja

Teija Rantala, Savonia-ammattikorkeakoulu