Hyppää sisältöön
Media

Tuhkan tuotanto- ja käyttöpotentiaalit – tuhkan hyödyntäminen tienrakennuksessa

Toteuttajat

Tapio Oy, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2017

Vuonna 2017 toteutetussa tuhkan tuotanto- ja käyttöpotentiaalit -hankkeessa parannettiin ja yhtenäistettiin kokonaiskuvaa tuhkan tuotantomääristä, käyttömahdollisuuksista ja saatavuudesta valtakunnan tasolla.

Tuhkan määrästä ja laadusta on kerätty jo pidempään tietoa, sillä kaikki ympäristöluvan tarvitsevat tuhkan tuottajat ilmoittavat tiedot Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään valvonta- ja kuormitustietojärjestelmään (Vahti).  Näitä aineistoja on käytetty aiemmin pääasiassa ELY-keskusten lupakäsittelyssä ja valvonnassa sekä ympäristökuormituksen tarkastelussa. Hankkeessa lisättiin 2017 avautuneeseen Biomassa-atlas-verkkopalveluun Vahti-tietokannan tietojen perusteella paikkatietona hyödynnettävä tieto vuosittain syntyvän tuhkan määristä. Esimerkiksi metsätien suunnittelija voi tarkistaa toimialueellaan syntyvän tuhkan määrän sovelluksesta. Samoin metsätienrakennusurakoitsijat ja murskeyrittäjät voivat hyödyntää tietoa tuhkan paikallisesta saatavuudesta Biomassa-atlaksen kautta. Tuhkatieto pohjautuu viiden erilaisen tuhkajakeen luokitteluun, mikä puolestaan pohjautuu eurooppalaiseen jätteiden EWC (European Waste Code) -luokitukseen.

Vuoden 2018 alusta voimaan tullut MARA-asetus lisäsi tuhkan käyttömahdollisuuksia metsäteiden ja yksityisteiden rakentamisessa

Tuhkan tuotanto- ja käyttöpotentiaalit -hankkeen yhtenä tavoitteena oli lisätä tuhkan saatavuustietoja erityisesti tienrakennukseen liiittyen, koska vuoden 2018 alusta voimaan tullut MARA-asetus (valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa) väljentää tuhkan käyttökohteita aiempaan verrattuna. MARA-asetuksen soveltamisalaa laajennettiin siten, että tuhkaa voidaan hyödyntää jatkossa metsäteiden ja yksityisteiden rakentamisessa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa mahdollisimman moni metsälannoitusurakoitsija, metsätien suunnittelija, tienrakennuksen koneyrittäjä ja paikallinen murskeyrittäjä pystyisi hyödyntämään lähellä olevan tuhkan saatavuustietoa. 

Hankkeessa toteutettiin valtakunnallinen kysely, jossa kartoitettiin toimijoiden potentiaalista kiinnostusta tuhkan käyttöön metsälannoituksessa ja metsätien rakentamisessa. Kyselyllä selvitetettiin myös tuhkaa koskevien tietojen luotettavuutta Vahti-tietokannassa. Lisäksi selvitettiin kuinka suuri osuus tuhkatiedosta jää Vahti-tietokannasta saatavien tuhkatietojen ulkopuolelle, koska pienimmät lämpölaitokset eivät ole ilmoittamisvelvollisia eli niiden tuhkatieto ei rekisteröidy Vahti-tietokantaan. Laitoksista noin neljännes ei ole ilmoitusvelvollisia, mutta tuhkan määrästä niiden osuus on vain joitakin prosentteja. Myös pienten lämpölaitosten tuottamat tuhkamäärät kiinnostaisivat käyttäjiä, koska ne sijaitsevat yleensä lähellä käyttöpaikkoja.


Muualla verkossa:

Yleisesittely puutuhkan käyttöä edistävistä hankkeista (biotalousseminaari 28.2.2019)
Tuhkasta tehoaine teiden kunnostukseen ja lannoitukseen - Forest.fi artikkeli  
Hankkeen esite
Hankkeen verkkosivut


Yle Areena: Tuhkan hyödyntäminen tienrakentamisessa
Biomassa-atlas (Luonnonvarakeskus)
Kuvaus Suomen tuhkatiedoista biomassa-atlaksessa (Luonnonvarakeskus)
Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia maarakentamisessa laajennetaan (Ympäristöministeriö)